2021-05-25 13:55

Mångfald och inkludering en naturlig del av vår verksamhet

Diversity and inclusion

Nordea är stolt partner till Pride 2021. Mångfald och inkludering är högst upp på vår agenda, och varje dag söker vi nya sätt att öka mångfalden i Nordea och bli mer inkluderande – i relationen till våra kunder och samhället i stort. Partnerskapet med Pride går hand i hand med det. 

Nordea har nästan 10 miljoner kunder och drygt 28 000 anställda, alla med sin unika historia. Våra medarbetare talar tillsammans omkring 50 olika språk och kommer från världens alla hörn. Alla dessa olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper ger oss ett bredare perspektiv och gör oss bättre på att ta hand om våra kunder. De hjälper oss också att vara en god samhällsaktör, och bidrar till att attrahera och behålla en blandad och inkluderande personalstyrka. Vi vill stå upp för allas lika värde och möjligheter, som är några av våra viktigaste värderingar.

”Mångfald och inkludering är inget vi uppnår enbart genom enstaka insatser. Det krävs ett särskilt sätt att tänka och arbeta. Vi arbetar ständigt för att vara en inkluderande och jämlik arbetsplats”, säger Åsa Nilsson Billme, chef för Diversity & Inclusion på Nordea.

I Nordea har vi lanserat en rad initiativ för att främja mångfald och inkludering. I maj deltar vi i European Diversity Month, för att varje dag under en månads tid lyfta fram och fira våra olikheter. Vi samarbetar även i år med Pride för att fira att mångfald, jämlikhet och inkludering ökar i hela samhället.

”Vi vill att mångfald och inkludering ska stå i fokus i allt vi gör, och vi måste alla ta ansvar för att det ska ske. Från företagsledningens åtagande och vår ledarskapsmodell till medarbetarnas engagemang – uppifrån-och-ner och nerifrån-och-upp – vi måste alla hjälpas åt”, förklarar Åsa Nilsson Billme. 

Med andra ord bygger det på att både ledare och övriga medarbetare engagerar sig, på alla nivåer i organisationen. Tre medlemmar i vår koncernledning är ledamöter i vår mångfaldskommitté. Vi stöttar också våra ledare med utbildning och olika verktyg. Vi uppmuntrar dessutom medarbetarledda grupper, där alla kan bidra med värdefulla erfarenheter från sin egen vardag (läs mer nedan).

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 Det är otroligt viktigt med en arbetsplats och ett arbetsliv där alla kan vara sig själva. Det berikar och hjälper oss att utvecklas.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity and Inclusion

 

Några exempel på hur vi arbetar med mångfald och inkludering i Nordea: 

  • Vi har medarbetarledda grupper som fokuserar på områden som HBT+, funktionsvariationer, jämn åldersfördelning, jämställdhet och kulturell mångfald i Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen och Sverige.
  • Vi arbetar löpande med att öka medvetenheten om mångfald och inkludering i banken och har utvecklat flera riktlinjer och verktyg för att främja detta.
  • Vi utvecklar löpande våra medarbetarprocesser, bland annat rekrytering och talanghantering, för att säkerställa delaktighet och lika möjligheter.
  • Vi har ett tydligt fokus på hur omedvetna fördomar kan påverka oss, och vi utbildar våra ledare i att uppmärksamma detta.
  • Genom vårt Let's Talk-verktyg främjar vi en kontinuerlig dialog för att förebygga och förhindra alla former av trakasserier på arbetsplatsen. Nordea har nolltolerans mot hot, trakasserier, våld, mobbning och liknande, både från kunder och mellan kollegor.
Värderingar
Våra medarbetare
Hållbarhet

Related news