2024-03-19 13:55

Mångfald och inkludering en naturlig del av vår verksamhet

Mångfald och inkludering står överst på vår agenda och varje dag söker vi nya sätt att öka mångfalden i Nordea och bli mer inkluderande – i relationen till våra kunder och samhället i stort.
Diversity and inclusion

Nordea har drygt 30 000 anställda, alla med sin unika historia. Våra medarbetare talar tillsammans mer än 65 olika språk och kommer från världens alla hörn. Alla dessa olika bakgrunder, erfarenheter och egenskaper ger oss ett bredare perspektiv och gör oss bättre på att ta hand om våra kunder. De hjälper oss också att vara en god samhällsaktör, och bidrar till att attrahera och behålla en blandad och inkluderande personalstyrka. Vi vill stå upp för allas lika värde och möjligheter, som är några av våra viktigaste värderingar. 

”Inkludering är inget vi uppnår enbart genom enskilda insatser, vi måste göra det tillsammans. Vi vill vara en inkluderande arbetsplats där alla, oavsett kön, könsidentitet, sexuell läggning med mera, känner sig välkomna och respekteras för den de är”, säger Åsa Nilsson Billme, chef för Diversity & Inclusion i Nordea. 

I Nordea arbetar vi fokuserat med mångfald och inkludering. Vi lanserar kontinuerligt aktiviteter som ska öka engagemanget och medvetenheten internt. Vi har också undertecknat de europeiska mångfaldsstadgorna i de länder där vi har verksamhet för att visa vårt åtagande och samarbeta med andra för att lära och bli bättre.

”För oss står mångfald och inkludering i fokus i allt vi gör, och vi tar alla ansvar. Till exempel har vi medarbetarledda grupper där alla kan bidra med värdefulla erfarenheter från sin egen vardag. Högsta ledningen i Nordea har tagit ställning och är engagerad, och vi har en mångfalds- och inkluderingskommitté som vägleder organisationen, med medlemmar från koncernledningen”, säger Åsa Nilsson Billme.  

 
Inkludering är inget vi uppnår enbart genom enskilda insatser, vi måste göra det tillsammans.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity & Inclusion.

Några exempel på hur vi arbetar med mångfald och inkludering i Nordea: 

 • Vi har medarbetarledda grupper som fokuserar på områden som HBTQ+, funktionsvariationer, jämn åldersfördelning, jämställdhet och kulturell mångfald i Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Sverige och USA.
  .
 • Vi utvecklar löpande våra medarbetarprocesser, bland annat rekrytering och talanghantering, för att säkerställa inkludering och lika möjligheter.
   
 • Vi arbetar löpande med att öka medvetenheten om mångfald och inkludering i Nordea och har utvecklat flera riktlinjer och verktyg för att främja detta.  
   
 • Genom vårt Let's Talk-verktyg främjar vi en kontinuerlig dialog för att förebygga och förhindra alla former av trakasserier på arbetsplatsen. Nordea har nolltolerans mot hot, trakasserier, våld, mobbning och liknande, både från kunder och mellan kollegor. 
   
 • Vi har ett tydligt fokus på hur omedvetna fördomar kan påverka oss, och vi utbildar våra ledare och medarbetare i att uppmärksamma detta. Detta har också resulterat i en ny utbildning om omedvetna fördomar, med kundmötet i centrum.
   
 • Nordea är stolt partner till Pride. 

Läs mer om Nordeas policy för mångfald och inkludering och ta del av Nordeas hållbarhetsmål

Diversity & inclusion
Värderingar
Våra medarbetare
Hållbarhet