Policyer och rapporter

Om våra principer och ställningstaganden

För Nordea är det viktigt att lämna information vid rätt tidpunkt och ha tydliga policyer för påverkansarbetet kring hållbarhet. Nedan hittar du Nordeas rapporter, policyer, branschriktlinjer och andra ställningstaganden.

Rapporter

Nordea har redovisat sina miljö- och hållbarhetsresultat varje år sedan 2002. Rapporterna ger en bra översikt över vad vi åstadkommit och vårt fortsatta arbete på hållbarhetsområdet.

Gå till vår hållbarhetsredovisning