Vår organisation

Våra fyra affärsområden

Personal Banking

Personal Banking är Nordeas största affärsområde sett till såväl resultat som antal anställda. Vi erbjuder vi enkla och bekväma vardagstjänster och rådgivning till privatkunder i alla faser av livet. Vi strävar efter att erbjuda ett heltäckande och attraktivt utbud av finansiella produkter och tjänster samt att skapa positiva kundupplevelser i alla kanaler.

Kunderna betjänas genom nätbanken, mobilbanken, per telefon, i onlinemöten och på våra bankkontor.

Läs mer
 

Business Banking

Små och medelstora företag har stor betydelse för de nordiska ekonomierna genom sin innovationskraft och de arbetstillfällen de skapar. Vi är en fullservicebank för små och medelstora företag i Norden och erbjuder ett heltäckande utbud av banktjänster och expertrådgivning som tillgodoser kundernas mer komplexa behov på både lokal och internationell nivå. Vår ambition är att vara huvudbank för små och medelstora företag och hjälpa dem att utvecklas och växa på ett hållbart sätt. 

I Business Banking ingår också produkt- och specialistenheten Transaction Banking som tillhandahåller tjänster relaterade till betalningar, likviditetshantering och handelsfinansiering. Slutligen har vi Nordea Finance som erbjuder finansiering av utrustning, bilfinansiering, finansiering i butik och fakturafinansiering.

Läs mer
 

Large Corporates & Institutions

I Large Corporates & Institutions (LC&I) tillhandahåller vi en rad finansiella lösningar till stora nordiska företag och institutionella kunder. Vi betjänar också kunder via produkt- och specialistenheterna Markets och Investment Banking & Equities samt genom våra internationella företagskontor i New York, London och Shanghai.

 Vi tillgodoser bank- och finansieringsbehoven hos många av de mest framstående företagen och instituten i Norden som efterfrågar exceptionell kundservice. På senare år har vi utvecklat vår ESG-rådgivning till en helt ny nivå och kan på så sätt effektivt stötta våra kunder i deras omställning till en hållbar framtid.  

Läs mer
 

Asset & Wealth Management

I Asset & Wealth Management erbjuder vi ett brett utbud av prisbelönta sparprodukter genom interna och externa distributionsnät. Vår ambition är att vara förstahandsvalet som förmögenhetsförvaltare i alla nordiska länder och en ledande europeisk kapitalförvaltare som tillhandahåller värdefull rådgivning, internationell räckvidd och ett konkurrenskraftigt hållbarhetserbjudande. 

Vi är en engagerad kapitalförvaltare och arbetar med aktivt ägande för att åstadkomma positiv förändring. Vi strävar efter att ligga i framkant när det gäller digitala lösningar inom sparande och placeringar.

Läs mer