Vår organisation

Personal Banking

Leds av Sara Mella

Personal Banking är Nordeas största affärsområde vad gäller såväl resultat som antal anställda. PeB erbjuder kunder på våra fyra nordiska hemmamarknader en heltäckande uppsättning av finansiella tjänster som hjälper våra kunder att hantera de finansiella behov som uppstår i vardagen.

Vi erbjuder finansiella tjänster till våra kunder genom vår internetbank, vår mobilbank, över telefon, genom onlinemöten och vid våra lokalkontor.

Läs mer
 

Business Banking

Leds av Nina Arkilahti

Affärsområdet Business Banking hjälper små, medelstora och stora företagskunder att hantera de behov av finansiella tjänster som uppstår i ett företags vardag. De medelstora och stora bolagen hanteras av Business Banking, som har enheter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. De små företagen får i stället hjälp genom enheten Business Banking Direct.

Business Banking är även hemvist för Transaction Banking, som bland annat hanterar korttjänster för alla Nordeas kunder. Enheten erbjuder även produkter för hantering av betalningsflöden och finansiell assistans i samband med handel. Vår utveckling av mobila betalningslösningar och lösningar för e-handel hanteras också av Transaction Banking.

Slutligen omfattar Business Banking även enheten Nordea Finance som erbjuder konsument- och billån samt finansieringslösningar till handlare.

Läs mer
 

Large Corporates & Institutions

Leds av Martin A. Persson

Nordea Large Corporates & Institutions är den största wholesalebanken i Norden och erbjuder finansiella lösningar till stora nordiska och internationella bolag samt till institutionella kunder.

Enheten Corporate & Investment Banking inom Large Corporates & Institutions erbjuder rådgivning och finansiella lösningar relaterade t ex till företagsköp, fusioner och till kapitalmarknaden. Inom Large Corporates & Institutions finns även enheten Nordea Markets med verksamhet inom research och mäkleri.

Large Corporates & Institutions har verksamhet på alla Nordeas fyra nordiska hemmamarknader samt kontor i New York, London och Singapore. Vårt internationella nätverk erbjuder tjänster inom investeringar och kommersiella banktjänster samt shipping, offshore och olja,

Läs mer
 

Asset & Wealth Management

Leds av Snorre Storset

Asset & Wealth Management erbjuder spar- och placeringsprodukter och hanterar våra kunders samlade förmögenhet. Det inkluderar enheterna Private Banking, Liv & Pension och kapitalförvaltningen (Asset Management).

Nordea Asset & Wealth Management är den största nordiska aktören inom private banking, liv- och pensionstjänster samt kapitalförvaltning. Nordeas spar- och placeringsprodukter erbjuds dels genom vårt eget distributionsnätverk, dels genom våra partners.
Nordeas kapitalförvaltning är ledande inom ansvarsfulla och hållbara placeringar.

Affärsområdet har filialer och kontor i 17 länder runtom i världen, där några av dessa täcker ytterligare marknader.

Läs mer