Vores organisation

Vores fire forretningsområder

Personal Banking

Personal Banking er Nordeas største forretningsområde målt på indtjening og antal medarbejdere. Personal Banking tilbyder kunderne på vores fire nordiske hjemmemarked et komplet udvalg af finansielle services og løsninger, der opfylder kundernes daglige finansielle behov.

Vi betjener kunderne via Netbank, Mobilbank, telefonen, onlinemøder og vores filialer. 

Læs mere

Sara Mella, leder af Personal Banking

 

Business Banking

Små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er afgørende drivkræfter i de nordiske økonomier, hvor de skaber innovation og jobmuligheder.

Business Banking spiller en vigtig rolle i at støtte SMV’erne, så de får succes og vokser på en bæredygtig måde. Med kombinationen af rådgivning fra vores specialister og et bredt udvalg af produkter og løsninger støtter vi vores kunder i at opfylde deres ambitioner både lokalt og internationalt. Derudover understøtter vi kundernes daglige bankforretninger gennem stadig flere digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheder.

Business Banking omfatter også produkt- og specialistenhederne Transaction Banking, som tilbyder betalingsformidling og trade finance-produkter, samt Nordea Finance, som tilbyder finansiering af udstyr, bilfinansiering, detailfinansiering og fakturabelåning.

Læs mere

Nina Arkilahti, leder af Business Banking

 

Large Corporates & Institutions

Large Corporates & Institutions tilbyder finansielle løsninger til de største nordiske og internationale erhvervskunder og institutionelle kunder. Nordea er den største aktør inden for dette område i Norden.

Enheden Corporate & Investment Banking tilbyder store erhvervskunder rådgivning og finansielle løsninger inden for fx fusioner og opkøb, aktieudstedelser og andre kapitalmarkedsudstedelser. Large Corporates & Institutions omfatter også analyse- og handelsfunktionerne i Nordea Markets. 

Large Corporates & Institutions har aktiviteter på vores fire nordiske hjemmemarkeder og afdelinger i New York, London og Shanghai. Det internationale netværk tilbyder kunderne serviceydelser inden for corporate & investment banking og commercial banking samt shipping, offshore og olie.

Læs mere

Martin Persson, leder af Large Corporates & Institutions

 

Asset & Wealth Management

Asset & Wealth Management tilbyder opsparings- og investeringsprodukter samt formue- og kapitalforvaltning. Forretningsområdet omfatter Private Banking, Life & Pensions og Asset Management.

Nordea Asset & Wealth Management er den største udbyder af services inden for private banking, livsforsikring og pension samt kapitalforvaltning i Norden. Nordeas opsparings- og investeringsprodukter tilbydes gennem vores eget distributionsnet og samarbejdspartnere.

Nordea Asset Management er en førende kapitalforvalter af ansvarlige og bæredygtige investeringsprodukter. 

Forretningsområdet har filialer og kontorer i 17 lande verden over, og nogle landekontorer dækker også andre markeder. 

Find dit lokale kontor

Snorre Storset, leder af Asset & Wealth Management