Vores politikker og praksis til forebyggelse af økonomisk kriminalitet

I Nordea gør vi alt, hvad vi kan for at sikre, at vores ressourcer, produkter og serviceydelser ikke bliver brugt i forbindelse med økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter. 

Nordeas politikker

Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love og regler i de lande, hvor vi har aktiviteter. Derfor har vi fastlagt politikker for hele koncernen, der hjælper os med at sikre robuste og konsekvente standarder for compliance. Vores politikker indeholder grundlæggende principper for risikostyring og obligatoriske retningslinjer for hele Nordea koncernen.   

Vi evaluerer og opdaterer løbende vores politikker og kontrolfunktioner for at sikre et stærkt forsvar mod økonomisk kriminalitet.

Lovens ånd

Vi stræber ikke kun efter at overholde lovens ordlyd, men også lovens ånd. Vores politikker, processer og praksis afspejler således også lovens ånd og hensigt.

I Nordea spørger vi ikke kun os selv kan vi gøre det? Vi spørger også os selv bør vi gøre det?

Vores etiske retningslinjer

Vores etiske retningslinjer beskriver den måde, vi agerer på, og hjælper os med, hvordan vi træffer beslutninger. Vi forventer høj moral, ærlighed og oprigtighed af alle vores medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og andre, der handler på vegne af Nordea. 

Vores etiske retningslinjer udgør sammen med øvrige interne regler og retningslinjer grundlaget for den måde, vi arbejder på.