Vores interessenter

Kunder

Ved at skabe værdi for vores erhvervskunder, institutionelle kunder og privatkunder kan vi skabe yderligere værdi for vores aktionærer og samfundet som helhed.  

 

Stærke relationer 

Vi prioriterer at opbygge langvarige og stærke relationer, hvor vi tager udgangspunkt i vores kunders ønsker, mål og præferencer. Vi lytter opmærksomt til kundernes behov og stiller ekspertise og løsninger til rådighed, der passer til deres unikke situation.

Med vores produkt- og servicetilbud kan vi støtte vores kunder i forskellige livsfaser og økonomiske situationer. Altid med en smidig oplevelse på tværs af kanaler og personlig rådgivning. 

Vores ambition er at være blandt de førende indenfor digitale bankløsninger. 

Vi ved, at vores kunder ønsker at kunne bevæge sig nemt mellem kanaler og genoptage samtalen med os, der hvor den sluttede sidst.

Derfor kombinerer vi den nyeste teknologi med vores ekspertise for at forbedre vores services og løbende udvide vores udvalg af digitale løsninger og selvbetjeningsfunktioner, som skaber bedre kundeoplevelser og betyder, at vores rådgivere kan imødekomme de mere komplekse kundebehov.

#1

mobilbank baseret på ratings fra kunder og analytikere i Norden

EUR

77

mia. formidlet i bæredygtig finansiering i 2023.

 

Medarbejdere 

Vores mål er at være den foretrukne arbejdsgiver i finanssektoren i de lande, hvor vi har aktiviteter. 

Diversitet, passion og engagement

Nordeas medarbejdere leverer hver dag vigtige serviceydelser til vores kunder og samfundet. Vores medarbejdere har et bredt perspektiv, der hjælper os til bedre at kunne betjene vores mange forskellige kunder. Vores medarbejdere kommer fra hele verden, har forskellige faglige baggrunde og taler i alt ca. 60 forskellige sprog. Vi byder forskellige perspektiver velkommen, ser værdien i vores forskelligheder og arbejder hver dag på at skabe positiv forandring. Derfor udvikler vi løbende vores medarbejderprocesser, bl.a. rekruttering og talenthåndtering, for at sikre lige muligheder og inklusion.

Udvikler de bedste talenter

Den finanselle sektor udvikler sig hele tiden. I 2023 indførte vi en ny årlig proces for at identificere og lukke kompetencehuller samt håndtere udfordringer, som er afgørende for at levere på vores strategiske målsætninger og prioriteringer. Et eksempel er vores øgede fokus på at tiltrække talenter på det teknologiske område, bl.a. indenfor AI og maskinlæring.

88

Score for lige muligheder i medarbejderundersøgelsen People Pulse (88 i 2022).

82

Gennemsnitlig score for medarbejdere, der anbefaler Nordea som arbejdsplads i medarbejderundersøgelsen People Pulse (81 i 2022).

 

Investorer

Vi har en bred aktionærkreds med stærk støtte fra globale og nordiske institutionelle investorer. Vi har over 560.000 aktionærer, inklusive privatpersoner og pensionsselskaber.

Udbytte og aktietilbagekøb 

Vi stræber efter at skabe værdi for vores aktionærer og gøre det muligt for vores kunder at opnå økonomisk vækst og succes. Vi er en førende bank, når det gælder udlodning af udbytte, og vores resultater har sikret betydelige udbetalinger til aktionærerne.   

Over de seneste fire år har vi udbetalt 8,7 mia. euro i udbytte. Vores udbytter understøtter økonomisk aktivitet, driver vækst i de nordiske samfund og bidrager til at kanalisere finansiering til innovation, uddannelse og sundhed.

I kraft af vores stærke kapitalgrundlag og kapitalopbygning var vi en af de første banker i Europa til at begynde aktietilbagekøb i 2021. 

I marts 2023 gennemførte vi vores tredje aktietilbagekøbsprogram og fik Den Europæiske Centralbanks godkendelse til yderligere aktietilbagekøb for i alt 1,0 mia. euro. I april besluttede vores bestyrelse at lancere et fjerde tilbagekøbsprogram på op til 1,0 mia. euro.

8,7

mia. euro i udbetalt udbytte siden efteråret 2019.

5,4

mia. euro udloddet via aktietilbagekøb siden efteråret 2021.

 

Samfundet

Vi ønsker at hjælpe mennesker og virksomheder i vores samfund med at trives. Vores arbejde med samfundsansvar indebærer et tæt samarbejde med myndigheder, tilsynsorganer og samfundet generelt.

En sikker og bæredygtig fremtid 

Vi har et ansvar for at støtte bæredygtig vækst. Klimaforandringer udgør risici såvel som muligheder for samfundet, og vi ønsker at være en del af løsningen – både direkte gennem vores aktiviteter og indirekte gennem vores kunders aktiviteter og de selskaber, vi investerer i. Vi går i dialog med sektorer, der har en stor klimapåvirkning, for at støtte dem i omstillingen til at blive CO2-neutrale. Som bank spiller vi en afgørende rolle i omstillingen ved at lede investeringer og finansiering i retning af bæredygtige formål. 

Vores samfundsengagement er omfattende. Vi har tre centrale programmer, hvor vi hjælper mennesker med at udvikle deres finansielle forståelse, fremmer iværksætteraktiviteter og hjælper flygtninge med sprogundervisning og digitale færdigheder. 

Myndigheder og tilsyn

En robust og sikker finansiel sektor forudsætter et tæt samarbejde mellem de finansielle virksomheder og tilsynsmyndighederne. Vi er i aktiv dialog med myndighederne både på EU-niveau og nationalt om emner lige fra tilsynsmæssige krav og risikostyring til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Vores mål er at bidrage med indsigt og ekspertise og støtte myndighedernes arbejde med at sikre det finansielle systems integritet og stabilitet.

10.415

frivilligtimer fra medarbejdere i vores programmer for samfundsengagement i 2023.

 

216.000

børn og unge fik hjælp til at styrke deres finansielle færdigheder i 2023.