Vores interessenter

Kunder

Ved at skabe værdi for vores erhvervskunder, institutionelle kunder og privatkunder kan vi skabe yderligere værdi for vores aktionærer og samfundet som helhed.  

 

Stærke relationer 

Vi prioriterer at opbygge langvarige og stærke relationer, hvor vi tager udgangspunkt i vores kunders ønsker, mål og præferencer. Vi lytter opmærksomt til kundernes behov og stiller ekspertise og løsninger til rådighed, der passer til deres unikke situation.

Med vores produkt- og servicetilbud kan vi støtte vores kunder i forskellige livsfaser og økonomiske situationer. Altid med en smidig oplevelse på tværs af kanaler og personlig rådgivning. 

Vores ambition er at være blandt de førende indenfor digitale bankløsninger. 

Vi ved, at vores kunder ønsker at kunne bevæge sig nemt mellem kanaler og genoptage samtalen med os, der hvor den sluttede sidst.

Derfor kombinerer vi den nyeste teknologi med vores ekspertise for at forbedre vores services og løbende udvide vores udvalg af digitale løsninger og selvbetjeningsfunktioner, som skaber bedre kundeoplevelser og betyder, at vores rådgivere kan imødekomme de mere komplekse kundebehov.

#1

mobilbank baseret på ratings fra kunder og analytikere i Norden

EUR

58

mia. formidlet i bæredygtig finansiering i 2022

 

Medarbejdere 

Vores mål er at være den foretrukne arbejdsgiver i finanssektoren i de lande, hvor vi har aktiviteter. 

Diversitet, passion og engagement

Nordeas medarbejdere leverer hver dag vigtige serviceydelser til vores kunder og samfundet. Vores medarbejdere har et bredt perspektiv, der hjælper os til bedre at kunne betjene vores mange forskellige kunder. Vores medarbejdere kommer fra hele verden, har forskellige faglige baggrunde og taler i alt ca. 60 forskellige sprog. Det gør, at vi kan tiltrække og fastholde en mangfoldig og inkluderende medarbejderstab. 

Støtte og lederskab 

Vi anser lederskab som en af de vigtigste drivkræfter for kultur, præstation og jobtilfredshed. Vores ledere er passionerede omkring at udvikle vores medarbejdere til at opnå personlig og forretningsmæssig succes. Vi tilbyder vores medarbejdere klare og strukturerede udviklingsplaner og muligheder, da vi mener, det er afgørende for motivation og faglig udvikling.

92

People Pulse – gennemsnitlig score for retfærdig behandling (stabil) 

81

People Pulse – gennemsnitlig score for medarbejdere, der anbefaler Nordea (forbedret)

 

Investorer

Vi har en bred aktionærkreds med stærk støtte fra globale og nordiske institutionelle investorer. Vi har over 560.000 aktionærer, inklusive privatpersoner og pensionsselskaber.

Udbytte og aktietilbagekøb 

Vi stræber efter at skabe værdi for vores aktionærer og gøre det muligt for vores kunder at opnå økonomisk vækst og succes. Vi er en førende bank, når det gælder udlodning af udbytte, og vores resultater har sikret betydelige udbetalinger til aktionærerne.   

Vi har udbetalt ca. EUR 6 mia. i udbytte over de seneste tre år. Udbytteudlodningen støtter de samfund, vi opererer i, og styrker klart økonomierne i Norden.

I kraft af vores stærke kapitalgrundlag og kapitalopbygning var vi en af de første banker i Europa til at begynde aktietilbagekøb i 2021. 

I 2022 gennemførte vi to aktietilbagekøb til en værdi af EUR 3 mia.  

+76%

i samlet afkast over de seneste fire år

 

Samfundet

Vi spiller en vigtig rolle i Norden. Vi leverer finansielle serviceydelser, der gør samfundet i stand til at vokse, og arbejder for at fremme finansiel stabilitet i tæt samarbejde med kunder, myndigheder og tilsynsmyndigheder. 

En sikker og bæredygtig fremtid 

Vi har et ansvar for at støtte bæredygtig vækst. Klimaforandringer udgør risici såvel som muligheder for samfundet, og vi ønsker at være en del af løsningen – både direkte gennem vores aktiviteter og indirekte gennem vores kunders aktiviteter og de selskaber, vi investerer i. Vi går i dialog med sektorer, der har en stor klimapåvirkning, for at støtte dem i omstillingen til at blive CO2-neutrale. Som bank spiller vi en afgørende rolle i omstillingen ved at lede investeringer og finansiering i retning af bæredygtige formål. 

Desuden fokuserer vi gennem mere end 20 programmer og partnerskaber på at fremme finansiel forståelse og iværksætteraktiviteter. På den måde deler vi vores finansielle ekspertise og gør en positiv forskel i samfundet. 

I starten af september 2022 etablerede vi et program for flygtninge, hvor mange af vores medarbejdere hjalp flygtninge fra Ukraine med at finde sig til rette sig i Estland, Polen og de nordiske lande. 

Myndigheder og tilsyn

Vores primære tilsynsmyndighed er Den Europæiske Centralbank (ECB). Banktilsynet i ECB bidrager til at sikre et sikkert og velfungerende banksystem ved at føre et konsekvent og standardiseret tilsyn i hele euroområdet.

Vi mødte mere end

190,000

børn og unge til at dele viden om økonomiske færdigheder.

 

Over

50,000

unge deltog i Matteutmaningen i Sverige.