Politikker og sektorvejledninger

Ramme for ansvarlig udvikling

I forhold til vores kunder Nordeas etiske retningslinjer er, sammen med vores miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige (ESG) principper for finansiering, investering og rådgivning, et centralt dokument i vores finansieringsaktiviteter med kunder. De indgår i vores politik om bæredygtighed.

Principperne styrer, hvordan vi udfører vores daglige arbejde og træffer forretningsmæssige beslutninger. Vi inddrager dem og alle andre relevante miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige principper i vores vurdering af forretningsrisici og muligheder. Vi forventer også, at samarbejdspartnere og leverandører efterlever principperne. 

Disse dokumenter er kun tilgængelige på engelsk.

Holdningserklæringer og sektorvejledninger

Vores holdningserklæringer og sektorvejledninger indeholder vejledning og principper for forretningsmuligheder og minimering af risici i forhold til forskellige temaer og sektorer. Nordea anerkender risiciene for potentielle negative miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser, og vi forventer, at vores kunder og de selskaber, vi investerer i, opfylder høje krav til håndteringen af sådanne risici. 

Nordeas forventninger beskriver, hvad Nordea anser som best practice og skal ses som en vejledning for selskaber indenfor de områder, hvor disse problemstillinger har stor betydning.  

Vejledningerne omfatter også de krav og grænseværdier, vi har fastsat for forskellige sektorer, ud over de krav, som skal overholdes ifølge den nationale lovgivning og regulering.