Investeringer

Som storinvestor er det vigtigt, at vi også er ansvarlige, når vi investerer på vegne af kunderne. Vi har udviklet politikker, procedurer og investeringsprodukter, som skal sikre, at de selskaber, vi investerer i, opfylder forskellige kriterier. Nordea tilsluttede sig allerede i 2007 FN's principper for ansvarlige investeringer (UNPRI). Vi har således forpligtet os til at integrere ESG-forhold i vores investeringsanalyser, beslutningsprocesser og praksis for aktivt ejerskab. Alle vores fonde forvaltes i henhold til vores Politik for ansvarlige investeringer.  

Som aktionær kan vi vælge at hjælpe selskaber med at forbedre styringen af deres miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige risici. Vi tror på, at vi bedst kan hjælpe de selskaber, vi investerer i, med at opnå fremskridt ved tydeligt at informere dem om vores forventninger til deres håndtering af miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere om, hvordan vi bruger vores indflydelse på disse sider: 

Aktivt ejerskab

Aktivt ejerskab er den måde, vi primært påvirker de selskaber, vi investerer i. Vi tror på, at arbejdet med at sikre en god ESG-praksis i de selskaber, vores fonde har investeret i, er et vigtigt led i at varetage aktionærernes og samfundets interesser på lang sigt. 

Læs mere
 

Dialog

Vi går i dialog, så vi kan påvirke selskabernes beslutninger. 

Læs mere

Udøvelse af stemmeret

Sådan bruger vi vores mulighed for at stemme på generalforsamlinger i overensstemmelse med vores principper om god selskabsledelse.

Læs mere

Udelukkelse

Her kan du læse mere om, hvorfor og hvordan Nordea arbejder med udelukkelse, og se listen over de selskaber, vi har udelukket. 

Læs mere
 

Lær mere