Vores produkter med fokus på bæredygtighed

Finansiering

For at hjælpe kunderne med at håndtere klimaforandringerne og andre bæredygtighedsforhold i deres finansiering tilbyder Nordea en række bæredygtige finansieringsprodukter og services. 

Nordea tilbyder produkter og services, der er tilpasset både privatkunder, erhvervskunder og institutionelle kunder for at imødekomme kundernes forskellige behov og modenhedsniveauer. 

Vores grønne finansieringsprodukter følger kriterierne i Nordea Green Funding Framework (august 2022), som er baseret på Green Bond Principles, som er udgivet af International Capital Markets Association.

0%

reduktion i finansieret udledning fra erhvervslån, billån og boliglån mellem 2019 og 2023.

I alt. Tal fra Nordea Annual Report 2023.

 

Investeringer

Vi tilbyder en række ESG-relaterede investeringsprodukter med fokus på miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige forhold i henhold til EU’s SFDR-forordning og vores eget interne Sustainable Selection Framework til vores kunder. Nordea Sustainable Selection omfatter udvalgte fonde klassificeret som artikel 8 og artikel 9 under SFRD . Produktudvalget vokser i takt med efterspørgslen. Udbuddet af ESG-relaterede investeringsprodukter vil fortsat vokse, i takt med at markedet modnes, og nye fonde eller konverterede fonde tilføjes.

Guider dig til investering med fokus på bæredygtighed

Nordea Bæredygtigt Valg hjælper dig med at finde produkter, som vi har vurderet og udvalgt på baggrund af vores stramme ESG-kriterier. Vi vurderer både produkterne og forvalterne bag. 

Eksempler på, hvad vi kigger på i vores vurdering til Nordea Bæredygtigt Valg: 

  • Bæredygtighedsfaktorer (ESG) er en integreret del af investeringsprocessen. 
  • Kontroversielle selskaber og selskaber, som modarbejder en bæredygtig udvikling, ekskluderes. Fx tobak, spillevirksomhed og pornografi.
  • Forvalterne bruger aktivt deres indflydelse til at påvirke selskaberne, som de investerer, i en mere bæredygtig retning. 

Fondene i Nordea Bæredygtigt Valg fokuserer på at investere i selskaber, som har en bæredygtig forretningspraksis. Der er dog også behov for at støtte selskaber, som ikke er kommet så langt i deres bæredygtige omstilling, men hvor vi ser et forbedringspotentiale. Derfor tilbyder vi også fonde, der fokuserer på at udvælge selskaber på baggrund af deres potentiale til at blive mere bæredygtige i fremtiden. Disse fonde påvirker selskaberne gennem aktivt ejerskab, bl.a. ved at gå i dialog med dem  og stemme på deres generalforsamlinger for at fremme bæredygtighed. Vi kalder denne kategori af fonde Nordea Bæredygtigt Valg – Påvirke.

Valg, som har betydning

Løsninger i dit land

Norge

Læs mere om grønne boliglån og fonde med fokus på bæredygtighed. 

Gå til siden

Sverige

 Læs mere om grønne billån og fonde med fokus på bæredygtighed. 

Gå til siden

Finland

Den måde du lever, forbruger og sparer op kan gøre en forskel. 

Gå til siden

Rådgivning om bæredygtighed

Alle vores kunder skal have de oplysninger, de behøver for at kunne træffe beslutninger om deres økonomi. Vi mener, at vi skal forstå vores kunders individuelle behov og ambitioner fuldt ud, før vi kan tilbyde dem serviceydelser, rådgivning eller produkter. Derfor tilbyder vi rådgivning. 

I vores politik om bæredygtighed forpligter vi os til at:

  • fremme vores kompetencer og viden indenfor miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige aspekter, som er relevante i forhold til rådgivning om vores produkter og services.
  • forbedre vores rådgivning om miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige aspekter i forhold til vores produkter og serviceydelser, så kunderne kan træffe velbegrundede beslutninger. Vi ønsker også at skabe gennemsigtighed omkring disse aspekter.
  • fremme integrationen af eksisterende og nye miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige aspekter, når vi udvikler rådgivningen omkring vores produkter og services.