Vores strategi

Vi styrker vores indsats for at blive den foretrukne finansielle partner i Norden

Vores strategi er at blive den bedste bank for vores kunder, medarbejdere og aktionærer, og den er udviklet til at hjælpe os med at realisere vores vision. Alt, hvad vi gør, skal i sidste ende gøre os til den foretrukne finansielle partner for kunder, der har brug for et bredt udvalg af finansielle serviceydelser – både private og virksomheder. Dette er vores måde at skabe værdi for vores aktionærer og samfundet som helhed.

Vi har identificeret to afgørende drivkræfter til at understøtte vores strategi: 

  • at være digitalt førende og

  • at integrere bæredygtighed i kernen af vores virksomhed.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Digitalisering

Vores mål er at være førende inden for den digitale udvikling i den finansielle sektor og levere konkurrencedygtige digitale kundeoplevelser. Vi ønsker at tilbyde vores kunder alle relevante digitale produkter og services og fastholde vores førerposition på mobilbankområdet i Norden. Vores mål for 2025 er at øge antallet af vores digitalt aktive kunder med mindst 25 pct. 

Vi udvikler selvbetjeningsløsninger til alle daglige bankforretninger, og vi planlægger at fordoble antallet af tilgængelige digitale produkter og services i 2025. Vi bruger vores viden og den nyeste teknologiske udvikling, så vi kan levere sikre, brugervenlige og endnu bedre personligt tilpassede produkter og services. 

Ved at kombinere digital og personlig rådgivning kan vi hjælpe vores privat- og erhvervskunder med at nå deres økonomiske ambitioner på en personlig og ansvarlig måde. Vi bruger også digitalisering til yderligere at effektivisere vores daglige drift, bekæmpe økonomisk kriminalitet endnu mere effektivt og øge fokus på bæredygtighed i vores aktiviteter.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Bæredygtighed

Vi spiller en central rolle i at hjælpe vores kunder i omstillingen til en bæredygtig fremtid. Vi har forpligtet os til et mål om nettonuludledning senest i 2050. For at nå dette mål har vi fastsat et delmål om at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer med 40-50 pct. inden 2030.

Dette mål og vores øvrige målsætninger for 2030 understøttes yderligere af vores ambitioner for 2023-25. Disse tiltag sikrer desuden, at banken har en fortsat stærk risikoprofil. Vi ser store muligheder og en stærk efterspørgsel efter at investere i og finansiere nye grønne teknologier og dekarbonisering – og har fokus på at forstærke vores positive indvirkning.

Vores nøgleprioriteter

Vores strategi er baseret på tre nøgleprioriteter: at skabe den bedste kundeoplevelse på tværs af kanaler, at drive fokuseret og lønsom vækst og at øge drifts- og kapitaleffektiviteten. 

  • At sikre den bedste kundeoplevelse på tværs af kanaler er vores måde at skabe gode relationer til bankens kunder. Det er vores måde altid at holde fokus på kunden i alt, hvad vi gør. I 2022 foretog vi store investeringer i yderligere at forbedre vores digitale løsninger, hvilket er blevet anerkendt i en lang række eksterne undersøgelser.  
     
  • Med vores fokus på bæredygtighed støtter vi kunderne i at vælge bæredygtige løsninger og fremme omstillingen til CO2-neutralitet. Vi anerkender, at vi har unikke muligheder og et særligt ansvar for at gå forrest indenfor dette område.   
     
  • Vores værdiskabelse for aktionærerne understøttes af styrket drifts- og kapitaleffektivitet, som begge er vigtige målsætninger i vores strategi. Øget driftsmæssig effektivitet leveres via optimering af processer og produktivitetsforbedringer. Kapitaleffektivitet leveres via forbedret kapitaludnyttelse i vores fire forretningsområder.