Vores strategi

Vores nøgleprioriteter

Skabe den bedste kundeoplevelse på tværs af kanaler

At skabe den bedste kundeoplevelse på tværs af vores kanaler er vores måde at modernisere relationsbaseret bankvirksomhed på. Vi ønsker at tilbyde vores kunder en ensartet og smidig oplevelse – både online, over telefonen og personligt. Vores tilgang kombinerer personlig rådgivning fra vores dygtige rådgivere med brugervenlige og personligt tilpassede digitale løsninger. 

Drive fokuseret og lønsom vækst

Vi investerer løbende i nøgleområder for at understøtte vores vision. I de senere år har vi styrket vores produktudbud indenfor udlån, opsparing og betalinger samt udviklet vores udbud til store virksomheder indenfor områder som cash management og trade finance. I kraft af vores stærke finansielle position har vi også været i stand til at foretage opkøb for at understøtte vores portefølje og vækst. Vi har altid fokus på lønsomme vækstmuligheder, der styrker muligheden for øge indtjeningen hurtigere end omkostningerne.

Øge drifts- og kapitaleffektiviteten

Som den største finanskoncern i Norden har vi strategiske og omkostningsmæssige fordele, der skaber mulighed for større driftsmæssig effektivitet og markant værdiskabelse. Vi bruger digitale teknologier, analyser og i stigende grad kunstig intelligens til at forenkle bankprocesser, forbedre produktiviteten og levere digitale banktjenester effektivt. Disse teknologier spiller også en afgørende rolle i vores indsats for at bekæmpe økonomisk kriminalitet og styrke cybersikkerheden og dermed sikre, at Nordea er en sikker og stærk partner.  

 

Gennem vores 200-årige historie har vi altid stræbt efter at være en sikker og stærk bank, der støtter vores kunder i alle økonomiske livsfaser.

Koncernchef Frank Vang-Jensen.

Vores vigtige drivkræfter

Vi har identificeret to afgørende drivkræfter til at opfylde vores nøgleprioriteter: Den ene er at blive digitalt førende i erkendelse af, at digitale teknologier er nøglen til at levere førsteklasses banktjenester i dag og i fremtiden. Den anden er at integrere bæredygtighed i kernen af alt, hvad vi gør, da vi ønsker at støtte vores kunder i deres omstilling til bæredygtige forretningsmodeller.

Digitalt førende i den finansielle sektor

Vi har opbygget et af de bedste digitale tilbud i sektoren. Vores fremtid som digitalt førende handler om at gøre det nemt og bekvemt at bruge banken. Vi ønsker at tilbyde vores kunder større frihed og uafhængighed til at gå i banken digitalt, når det passer dem. I 2023 nåede brugen af vores digitale løsninger et rekordhøjt niveau med over 1,4 milliarder logins. 

Kunderne kan ansøge om et realkreditlån via mobilbanken, modtage et digitalt lånebevis på få minutter, underskrive realkreditaftaler digitalt og nemt skifte mellem variabel og fast rente. Opsparing via digitale kanaler svarer nu til hele 63 pct. af alle opsparingstransaktioner fra privatkunder. Dertil kommer, at kunderne via en chatfunktion på vores hjemmesider kan få hurtigt svar på ethvert spørgsmål.  

I takt med at vi udvikler vores digitale løsninger, finder vi løbende nye måder at være personlige, eksperter og ansvarlige på i vores interaktion med kunderne. Den personlige kontakt i Nordea forsvinder aldrig, uanset hvilken måde vores kunder vælger at bruge banken på. 

Læs mere om vores digitale strategi her

Forpligtet til et mål om nettonuludledning

Den finansielle sektor spiller en central rolle i at fremme omstillingen til en bæredygtig fremtid. I Nordea fokuserer vi på at minimere vores CO2-aftryk og give vores kunder mulighed for at træffe bæredygtige valg, når de investerer, sparer op og låner. 
 
I snart 15 år har vi været internationalt anerkendt som førende indenfor ansvarlige investeringer.  Og for nylig har vi etableret os som global frontløber indenfor investeringer med fokus på bæredygtighed.  

Vi vil også fremover udnytte vores størrelse og tilstedeværelse til at forstærke vores positive indvirkning. For at hjælpe vores kunder med omstillingen til en økonomi med lav CO2-udledning har vi faciliteret mere end 135 mia. euro i bæredygtig finansiering alene i de seneste to år. Og i 2023 var vi Nordens førende udbyder af virksomhedsobligationer med et bæredygtigt fokus.   

Et andet vigtigt mål er at reducere CO2-aftrykket fra vores udlåns- og investeringsporteføljer. Vi er godt på vej til at nå målet om at reducere vores interne udledning med 40-50 pct. senest i 2030 – en vigtig milepæl på vores rejse mod at blive en bank med nettonuludledning inden 2050. 

Sådan støtter vi omstillingen

Vores mål

Vi ønsker at levere markedsførende resultater indenfor digital vækst, bæredygtighed og lønsomhed – og har fastsat mål for hvert område.

Vores finansielle mål for 2025

>15%

Egenkapitalforrentning.