Tre forsvarslinjer

At forebygge økonomisk kriminalitet kræver en effektiv organisationsstruktur og forretningsmodel. I Nordea har vi etableret tre forsvarslinjer, som hver spiller en klart defineret rolle i forhold til risikostyring og interne kontrolfunktioner.

Daglig risikostyring, drift og udvikling

Vores kundevendte medarbejdere og vores ekspertfunktioner udgør første forsvarslinje. De har ansvaret for den daglige risikostyring og for at løse deres daglige opgaver i overensstemmelse med Nordeas politikker, instruktioner og retningslinjer. Det omfatter Kend din kunde-procedurer (KYC), overvågning af usædvanlig adfærd og rapportering af mistænkelige aktiviteter til de relevante myndigheder.

Derudover udvikler og vedligeholder første forsvarslinje de værktøjer, der er nødvendige for en effektiv risikostyring af økonomisk kriminalitet.

Overvågning og rapportering

Anden forsvarslinje er vores compliance- og risikofunktioner. De sikrer, at vi driver forretning i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og standarder ved at overvåge de daglige aktiviteter og rådgive første forsvarslinje. Anden forsvarslinje spiller en vigtig rolle i at forankre Nordeas principper for integritet og etisk forretningsadfærd samt sikre effektive processer for risikostyring.

Intern revision

Tredje forsvarslinje er vores interne revision - Internal Audit. De foretager en uafhængig vurdering af bankens aktiviteter for at evaluere og forbedre effektiviteten af ledelses-, risikostyrings- og kontrolprocesserne. Internal Audit støtter hermed bestyrelsen og ledelsen i at beskytte Nordeas aktiver, omdømme og bæredygtighed.

En kamp, vi ikke kan kæmpe alene

Økonomisk kriminalitet er et samfundsmæssigt problem, som ingen finansiel institution kan bekæmpe alene. 

Vi arbejder sammen med en lang række eksterne interessenter, herunder finanstilsyn, brancheforeninger, skattemyndigheder, SØIK i Danmark og tilsvarende myndigheder i de lande, hvor vi driver virksomhed. I henhold til lovgivningen indberetter vi mistænkelige aktiviteter, adfærd og transaktioner til disse myndigheder.

Læs mere om sanktioner

Obligatorisk uddannelse i at forebygge økonomisk kriminalitet

I Nordea ser vi forebyggelse af økonomisk kriminalitet som et fælles ansvar, der involverer alle medarbejdere. Vi sikrer, at alle medarbejdere har de rette færdigheder og kompetencer ved løbende at gennemføre obligatoriske kurser.

  • Alle medarbejdere skal gennemføre vores træningsprogram ”Licence to Work” om risiko og compliance, der giver medarbejderne den nødvendige information og viden for at mindske risici, arbejde efter høje etiske standarder og udføre deres opgaver på en ansvarlig måde.  
     
  • Alle medarbejdere gennemfører obligatoriske kurser i forebyggelse af økonomisk kriminalitet, og derudover tilbydes vores specialister i økonomisk kriminalitet mere avancerede kurser.
     
  • De interne kurser indeholder realistiske og konkrete situationer, så informationen bliver så relevant og praktisk som muligt. Kurserne opdateres jævnligt, så de afspejler den seneste udvikling og eventuelle nye regler inden for forebyggelse af økonomisk kriminalitet.