Whistleblowing i Nordea

I Nordea ønsker vi at drive forretning i henhold til de højeste etiske standarder, og vores interne kontrol og forretningsgange er udviklet til at identificere og forhindre forseelser og overtrædelse af gældende retningslinjer for forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

Men selv de mest effektive kontrolprocedurer beskytter ikke fuldt mod enhver tænkelig situation. Derfor opfordrer vi alle medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere til altid at indberette enhver mistanke om svigagtig eller uetisk adfærd og overtrædelser af gældende retningslinjer for forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

Herunder kan du læse mere om forløbet omkring whistleblowing. 

Via Nordeas whistleblowing-system kan du indberette alvorlige forhold som for eksempel misbrug af finansielle tjenesteydelser, produkter og markeder, mistanke om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, bestikkelse, underslæb og tyveri.

Ordningen skal ikke bruges til kundeklager eller forhold i forbindelse med personlige uoverensstemmelser. Ønsker du at indsende en kundeklage, kan du gøre det via vores kundesite.

Du kan indberette en bekymring eller et forhold til Nordeas Raise Your Concern-team på følgende måder:

  • Via Nordeas Whistleblower-system (WhistleB)
  • Kontakte Raise Your Concern-teamet telefonisk
  • Fortroligt brev til Raise Your Concern-teamet
  • Ved personligt møde med en sagsbehandler fra Raise Your Concern-teamet

Du kan få kontakt til Raise Your Concern-teamet via vores hovednummer.

Eksterne indberetningsmuligheder

Nordea opfordrer til, at du indberetter gennem Nordeas whistleblowing-system, men ønsker du at indberette eksternt, kan indberetninger af potentielle overtrædelser af finansiel lovgivning til ske til Finanstilsynet og andre overtrædelser til Datatilsynet.

Foretager du en indberetning, bekræfter vi modtagelsen af den inden for syv dage. Vi bestræber os på at give feedback hurtigst muligt og som udgangspunkt inden for tre måneder fra bekræftelsen af modtagelsen af indberetningen.

Nordea garanterer beskyttelse af din identitet og mod repressalier, når du indgiver en indberetning i henhold til alle gældende love, regler og forskrifter. Du garanteres samme beskyttelse i forbindelse med efterforskningen af forholdet, og hvis det ved undersøgelse konstateres, at indberetningen har været grundløs. Personer, som fortager en indberetning, er kun beskyttet mod repressalier, såfremt indberetningen er fortaget i god tro.

Hvem er omfattet af whistleblower-lovens beskyttelse?

Indberetninger af overtrædelser kan foretages af personer, der har tilvejebragt disse i forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter og som tilhører følgende personkreds: arbejdstagere, samarbejdspartnere, aktionærer og medlemmer af direktionen, frivillige, leverandører og underleverandører, tidligere og kommende ansatte.

Kundeklager

Ris, ros og kundeklager kan du sende ind via vores kundesite.

Læs mere