Vores formål og værdier

Vores formål

We enable dreams and aspirations
for a greater good.  

 

Vores værdier

Vores værdier er afspejlet i vores kultur – en kultur, hvor medarbejderne brænder for kunderne, arbejder sammen på tværs af organisationen, tager ejerskab for opgaverne og har modet til at sige deres mening og udfordre hinanden. 

Vores værdier definerer vores kultur, hvordan vi arbejder, og hvordan vi træffer beslutninger.

 

Collaboration

For the common good

Ownership

It starts with me

Passion

To serve our customers

Courage

To do what is right 

 

Vores formål og værdier i praksis

Udvikling og læring

Vores succes afhænger af vores kompetente teams, der brænder for at betjene kunderne og skabe positive kundeoplevelser. 

Vi ønsker, at alle vores medarbejdere har lige muligheder for at udvikle sig og blive rigtig gode til det, de gør. Det er derfor, vi har skabt en kultur, der støtter dem i at udvikle sig og lære.

 
 

Samfundsengagement

I Nordea ved vi, at man får mere ud af livet med en god finansiel forståelse.
 

Derfor engagerer vi os i lokalsamfundene med tiltag, der støtter finansiel forståelse og iværksætteri. 

Skaber forandring

Vi anerkender, at vi har ansvar for at hjælpe vores kunder og samfundet i omstillingen til en bæredygtig fremtid.
 

Vi støtter kunderne i omstillingen og gør dem i stand til at træffe bæredygtige valg. Vi udøver også aktivt ejerskab og er med til at skabe forandring gennem vores udlåns- og investeringsvalg.

 
 

Mangfoldighed og inklusion

Vi ønsker at bidrage til et samfund, hvor mangfoldighed ses som en styrke, og hvor alle har lige rettigheder og muligheder. 

Vi arbejder hver dag på at være en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads.