Ofte stillede spørgsmål om aktietilbagekøb:

Et aktietilbagekøb betyder, at et selskab køber egne aktier tilbage fra sine aktionærer. Det er en måde, hvorpå selskabet kan returnere kapital til aktionærerne, og kan derfor sammenlignes med udbytte.

Nordeas kapital- og udbyttepolitik indeholder både udbytte og aktietilbagekøb som metoder til at udlodde kapital til aktionærerne. Aktietilbagekøb bruges til at udlodde overskydende kapital til aktionærerne. Vi har i øjeblikket overskydende kapital, og det påvirker også vores lønsomhed. Udlodning af overskydende kapital til aktionærerne er en væsentlig faktor i forhold til at forbedre vores egenkapitalforrentning.

I henhold til Nordeas kapital- og udbyttepolitik er der forskellige bevæggrunde for hhv. udbyttebetaling og aktietilbagekøb. Vores mål er at udlodde 60-70 pct. af årets overskud til aktionærerne som udbytte. Det er således forskelligt fra aktietilbagekøb, som bruges til at udlodde overskydende kapital til aktionærerne.

For aktionærerne er udbytte en direkte udbetaling af et kontant beløb til dem, mens et aktietilbagekøb betyder, at selskabet køber egne aktier tilbage fra aktionærerne. Begge dele reducerer reelt set selskabets markedsværdi med det beløb, der udbetales i udbytte eller bruges til at tilbagekøbe aktier. Forskellen er, at et aktietilbagekøb reducerer antallet af aktier i omløb og dermed øger de forholdsmæssige rettigheder knyttet til en enkelt aktie. En udbyttebetaling påvirker ikke de forholdsmæssige rettigheder knyttet til en enkelt aktie, da den blot er en kontant betaling til aktionærerne.
Hvis en aktionær ønsker kontant betaling, kan aktionæren under aktietilbagekøbet sælge en given del af sin aktiebeholdning på et handelssted. Derved får aktionæren betaling kontant som ved en udbyttebetaling, samtidig med at aktionæren bevarer den samme relative ejerandel. Udbytte og aktietilbagekøb behandles også skattemæssigt forskelligt. 

Vi kommenterer ikke på værdien af vores aktie. Vi køber aktier tilbage, fordi vi gerne vil udlodde overskydende kapital til aktionærerne.

I henhold til vores udbyttepolitik er målet at udbetale 60-70 pct. af årets overskud til aktionærerne i udbytte. Når vi som nu har overskydende kapital, er politikken at udlodde denne til aktionærerne via aktietilbagekøb.

 
 
 

Share price

 
 

Nøgletal (1. kvartal 2022)

€625 mia.

Aktiver i alt

€1.114 mio.

Ordinært resultat

€389 mia.

Kapital under forvaltning

16,3 %

Egentlig kernekapitalprocent (6,1 bp over kravet)

48 %

Omkostningsprocent

12,5 %

Egenkapitalforrentning

 
 

Vores mål for 2025

I årsrapporten finder du også vores bæredygtighedsmål for 2025 (på engelsk).

Læs mere

Sådan styres Nordea

Læs mere om corporate governance i Nordea, og se hvem der sidder i bestyrelsen.

Læs mere

Vores rolle i samfundet

Som bank arbejder vi blandt andet med at forbedre den finansielle viden hos skoleelever.

Læs mere