Ofte stillede spørgsmål om aktietilbagekøb:

Et aktietilbagekøb betyder, at et selskab køber egne aktier tilbage fra sine aktionærer. Det er en måde, hvorpå selskabet kan returnere kapital til aktionærerne, og kan derfor sammenlignes med udbytte.

Nordeas kapital- og udbyttepolitik indeholder både udbytte og aktietilbagekøb som metoder til at udlodde kapital til aktionærerne. Aktietilbagekøb bruges til at udlodde overskydende kapital til aktionærerne. Vi har i øjeblikket overskydende kapital, og det påvirker også vores lønsomhed. Udlodning af overskydende kapital til aktionærerne er en væsentlig faktor i forhold til at forbedre vores egenkapitalforrentning.

I henhold til Nordeas kapital- og udbyttepolitik er der forskellige bevæggrunde for hhv. udbyttebetaling og aktietilbagekøb. Vores mål er at udlodde 60-70 pct. af årets overskud til aktionærerne som udbytte. Det er således forskelligt fra aktietilbagekøb, som bruges til at udlodde overskydende kapital til aktionærerne.

For aktionærerne er udbytte en direkte udbetaling af et kontant beløb til dem, mens et aktietilbagekøb betyder, at selskabet køber egne aktier tilbage fra aktionærerne. Begge dele reducerer reelt set selskabets markedsværdi med det beløb, der udbetales i udbytte eller bruges til at tilbagekøbe aktier. Forskellen er, at et aktietilbagekøb reducerer antallet af aktier i omløb og dermed øger de forholdsmæssige rettigheder knyttet til en enkelt aktie. En udbyttebetaling påvirker ikke de forholdsmæssige rettigheder knyttet til en enkelt aktie, da den blot er en kontant betaling til aktionærerne.
Hvis en aktionær ønsker kontant betaling, kan aktionæren under aktietilbagekøbet sælge en given del af sin aktiebeholdning på et handelssted. Derved får aktionæren betaling kontant som ved en udbyttebetaling, samtidig med at aktionæren bevarer den samme relative ejerandel. Udbytte og aktietilbagekøb behandles også skattemæssigt forskelligt. 

Vi kommenterer ikke på værdien af vores aktie. Vi køber aktier tilbage, fordi vi gerne vil udlodde overskydende kapital til aktionærerne.

I henhold til vores udbyttepolitik er målet at udbetale 60-70 pct. af årets overskud til aktionærerne i udbytte. Når vi som nu har overskydende kapital, er politikken at udlodde denne til aktionærerne via aktietilbagekøb.

Ofte stillede spørgsmål om udbytte:

Nordeas ordinære generalforsamling blev afholdt 24. marts 2022, og ex-udbyttedatoen var 25. marts 2022. Udbyttet blev tidligst udbetalt 4. april 2022.

Aktionærer, der ejer aktien den dag, hvor der blev truffet beslutning om udbytte, har ret til udbyttet. Hvis du således ejer eller køber aktien samme dag, som Nordeas ordinære generalforsamling eller bestyrelse træffer beslutning om udlodning af udbytte, har du ret til udbyttet. Nordea ordinære generalforsamling blev afholdt 24. marts, og ex-udbyttedatoen var 25. marts.

Den nye finske lovgivning om udbytteskat trådte i kraft 1. januar 2021. Dette har konsekvenser for alle aktionærer bosiddende udenfor Finland med finske værdipapirer i depot i en bank udenfor Finland. Den nye lovgivning indeholder detaljerede bestemmelser for, hvornår udbytteskattesatser baseret på dobbeltbeskatningsoverenskomster kan anvendes på udbytter på betalingstidspunktet. Du kan læse mere om den nye lovgivning på de finske skattemyndigheders hjemmeside her.

Som følge af den nye finske model for udbyttebeskatning vil der fremover være begrænsninger i forhold til reduceret indeholdelse af kildeskat på udbyttebetalinger. I de tilfælde, hvor reduceret indeholdelse af kildeskat på udbytter ikke kan finde anvendelse, vil der blive indeholdt udbytteskat med en maksimumssats på 35 pct. Det er muligt at søge om refusion af for meget indeholdt skat hos de finske skattemyndigheder året efter det år, hvor udbyttet blev udbetalt. Du kan læse mere om processen for refusion her.

Danske aktionærer, som ejer aktier noteret i både Finland og Danmark, kan få udbyttet beskattet med overenskomstsatsen på 15 pct. allerede ved udbetaling af udbyttet. Danske aktionærer kan få mere information om lokal praksis i forbindelse med de nye regler om udbytteskat hos den depotbank, hvor aktierne opbevares.

Det afhænger af din bank og dit land, men den tidligste betalingsdato var 4. april 2022.

 
 
 

Share price

 
 

Nøgletal (2. kvartal 2022)

€611 mrd.

Aktiver i alt

€1 361 milj.

Ordinært resultat

€356 mrd.

Kapital under forvaltning

16,6 %

Egentlig kernekapitalprocent (6,1 bp over kravet)

49 %

Omkostningsprocent

13,3 %

Egenkapitalforrentning

 
 

Vores mål for 2025

I årsrapporten finder du også vores bæredygtighedsmål for 2025 (på engelsk).

Læs mere

Sådan styres Nordea

Læs mere om corporate governance i Nordea, og se hvem der sidder i bestyrelsen.

Læs mere

Vores rolle i samfundet

Som bank arbejder vi blandt andet med at forbedre den finansielle viden hos skoleelever.

Læs mere