Vanlige spørsmål rundt tilbakekjøp av aksjer

Vanlige spørsmål rundt utbytte

 
 
 

Share price

 

Nøkkeltall (Q3 2022)

€625 mrd.

Samlede eiendeler

€1 297 milj.

Driftsresultat

€341 mrd.

Midler til forvaltning

15,8 %

Kjernekapitaldekning (5,0 basispunkter over kravet)

48 %

Kostnader i forhold til inntekter

12,7 %

Avkastning på egenkapital

 

Nyheter for investorer

Se alle nyheter for investorer og aksjonærer (på engelsk)

Les investornyheter

Rapporter og presentasjoner

Se investor- og videopresentasjoner (på engelsk)

Se presentasjoner
 

Målene våre for 2025

I årsrapporten finner du også bærekraftsmålene våre for 2025 (på engelsk).

Les mer

Eierstyring og selskapsledelse

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i Nordea samt hvem som sitter i styret.

Les mer

Vår rolle i samfunnet

Som bank jobber vi blant annet med å forbedre økonomikunnskapene til skoleelever.

Les mer