Vanlige spørsmål rundt tilbakekjøp av aksjer

Tilbakekjøp av aksjer betyr at et selskap kjøper tilbake sine egne aksjer fra aksjonærene. På den måten kan selskapet tilbakeføre kapital til aksjonærene, og det minner dermed om utbetaling av utbytte.

Ifølge Nordeas kapital- og utbyttepolicy skal utbytte og tilbakekjøp brukes for å distribuere kapital til aksjonærene. Formålet med tilbakekjøp er å tilbakeføre overskuddskapital til aksjonærene. For tiden har vi et overskudd av kapital som også påvirker lønnsomheten vår, og muligheten til å kunne tilbakeføre overskuddskapital til aksjonærene er spesielt et viktig ledd i å forbedre avkastningen på egenkapital.

Med utgangspunkt i Nordeas kapital- og utbyttepolicy har disse metodene ulikt formål. Målet vårt er å utbetale 60–70 % av overskuddet i et regnskapsår til aksjonærene i form av utbytte. Utbytte skiller seg fra tilbakekjøp av aksjer, der formålet er å overføre overskuddskapital til aksjonærene.

Fra et investorperspektiv er utbytte en direkte kontantutbetaling til aksjonærene og skiller seg fra tilbakekjøp av aksjer, som innebærer at et selskap kjøper tilbake sine egne aksjer fra aksjonærene. I realiteten innebærer begge metodene at selskapets markedsverdi til syvende og sist reduseres med det beløpet som blir brukt til utbetaling av utbytte eller tilbakekjøp av aksjer. Forskjellen er at ved tilbakekjøp reduseres antallet utestående aksjer, og dermed øker hver enkeltaksjes proporsjonale andel av selskapet. Ved utbetaling av utbytte påvirkes ikke enkeltaksjenes proporsjonale andel, men i stedet får aksjonæren en kontantutbetaling av tilsvarende beløp.
Hvis aksjonærer foretrekker å få en kontantutbetaling, kan de selge en tilsvarende andel av beholdningen sin på en markedsplass i tilbakekjøpsperioden for å oppnå et kontantbeløp på en lignende måte som ved utbytte, og fortsatt beholde samme relative eierandel. I tillegg håndteres disse metodene forskjellig når det gjelder skatt o.l., som også bidrar til ulikhetene. 

Vi kommenterer ikke verdien på aksjene våre. Vi gjennomfører tilbakekjøpet av aksjer for å tilbakeføre overskuddskapital til aksjonærene våre.

Utbyttepolicyen vår fastsetter en utdelingskvote på 60–70 % av overskuddet fra regnskapsåret. Når det gjelder overskuddskapital, som vi for tiden klart har, er policyen å tilbakeføre det til aksjonærene gjennom tilbakekjøp.

 
 
 

Share price

 

Nøkkeltall (Q1 2022)

€625 mrd.

Samlede eiendeler

€1114 mill.

Driftsresultat

€389 mrd.

Midler til forvaltning

16,3 %

Kjernekapitaldekning (6,1 basispunkter over kravet)

48 %

Kostnader i forhold til inntekter

12,5 %

Avkastning på egenkapital

 

Nyheter for investorer

Se alle nyheter for investorer og aksjonærer (på engelsk)

Les investornyheter

Rapporter og presentasjoner

Se investor- og videopresentasjoner (på engelsk)

Se presentasjoner
 

Målene våre for 2025

I årsrapporten finner du også bærekraftsmålene våre for 2025 (på engelsk).

Les mer

Eierstyring og selskapsledelse

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i Nordea samt hvem som sitter i styret.

Les mer

Vår rolle i samfunnet

Som bank jobber vi blant annet med å forbedre økonomikunnskapene til skoleelever.

Les mer