Share price

Nyheter for investorer

Se alle nyheter for investorer og aksjonærer (på engelsk)

Les investornyheter

Rapporter og presentasjoner

Se investor- og videopresentasjoner (på engelsk)

Se presentasjoner
Happy little kids hiking

Målene våre for 2023

I årsrapporten finner du også bærekraftsmålene våre for 2023 (på engelsk).

Les mer
Oslo city skyline

Eierstyring og selskapsledelse

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i Nordea samt hvem som sitter i styret.

Les mer
Two female colleagues in office working together

Vår rolle i samfunnet

Som bank jobber vi blant annet med å forbedre økonomikunnskapene til skoleelever.

Les mer

Nøkkeltall (Q2 2021)

€587 mrd.

Samlede eiendeler

€1338 mill.

Driftsresultat

€387 mrd.

Midler til forvaltning

18,0 %

Kjernekapitaldekning (7,8 basispunkter over kravet)

49 %

Kostnader i forhold til inntekter

11,4 %

Avkastning på egenkapital