I fokus

Resultater for 1. kvartal 2024

Vi har opprettholdt et godt aktivitetsnivå i tråd med forretningsplanen og leverte et solid finansielt resultat.

Les rapporten (på engelsk)

Nordea som en investering

Nordea er notert på børsene i Helsinki, Stockholm og København, og vi har rundt 570 000 private aksjonærer. Her kan du lese om noen av de viktigste grunnene til at du bør vurdere å bli en av dem.

Les mer

Vanlige spørsmål rundt tilbakekjøp av aksjer

Vanlige spørsmål rundt utbytte

 
 
 

Share price

 

Nøkkeltall (Q1 2024)

€605 mrd.

Samlede eiendeler

€1 763 mill.

Driftsresultat

€391 mrd.

Midler til forvaltning

17,2 %

Kjernekapitaldekning (5,1 basispunkter over kravet)

40 %

Kostnader i forhold til inntekter

18,1 %

Avkastning på egenkapital

 

Nyheter for investorer

Se alle nyheter for investorer og aksjonærer (på engelsk)

Les investornyheter
 

Målene våre for 2025

I årsrapporten finner du også bærekraftsmålene våre for 2025 (på engelsk).

Les mer

Eierstyring og selskapsledelse

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i Nordea samt hvem som sitter i styret.

Les mer

Vår rolle i samfunnet

Som bank jobber vi blant annet med å forbedre økonomikunnskapene til skoleelever.

Les mer