I fokus

Resultat for 2. kvartal 2023

Vi har holdt et høyt aktivitetsnivå og levert solid lønnsomhet, som har resultert i en avkastning på egenkapitalen på 18,4 %.

Les rapporten (på engelsk)

Nordea som en investering

Nordea er notert på børsene i Helsinki, Stockholm og København, og vi har rundt 500 000 private aksjonærer. Her kan du lese om noen av de viktigste grunnene til at du bør vurdere å bli en av dem.

Les mer

Vanlige spørsmål rundt tilbakekjøp av aksjer

Vanlige spørsmål rundt utbytte

 
 
 

Share price

 

Nøkkeltall (Q2 2023)

€602 mrd.

Samlede eiendeler

€1 718 milj.

Driftsresultat

€363 mrd.

Midler til forvaltning

16,0 %

Kjernekapitaldekning (4 basispunkter over kravet)

43 %

Kostnader i forhold til inntekter

18,4 %

Avkastning på egenkapital

 

Nyheter for investorer

Se alle nyheter for investorer og aksjonærer (på engelsk)

Les investornyheter

Rapporter og presentasjoner

Se investor- og videopresentasjoner (på engelsk)

Se presentasjoner
 

Målene våre for 2025

I årsrapporten finner du også bærekraftsmålene våre for 2025 (på engelsk).

Les mer

Eierstyring og selskapsledelse

Les mer om eierstyring og selskapsledelse i Nordea samt hvem som sitter i styret.

Les mer

Vår rolle i samfunnet

Som bank jobber vi blant annet med å forbedre økonomikunnskapene til skoleelever.

Les mer