Rapporter

Bærekraftsrapporteringen vår

Nordea har rapportert miljø- og bærekraftsresultater årlig siden 2002. I 2021 ble bærekraftsrapporten for første gang en del av Nordeas årsrapport.

Vi har også en indeks med henvisninger til rapportene våre som gjelder prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet (Princi­ples for Responsible Banking), TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclo­sures) og GRI-standardene (Global Reporting Initiative).

 

Finn ut mer om bærekraftsrapporteringen vår

 

Tidligere år