Sanksjoner

Sanksjoner innføres av nasjonale og overnasjonale organisasjoner som EU, FN og det amerikanske finansdepartementet for å påvirke uønsket atferd eller politikk fra andre land, personer eller grupper, for eksempel terrororganisasjoner.

Typiske restriksjoner i sanksjonsprogrammer kan være frys av eiendeler, våpenembargo, reiseforbud, import-/eksportforbud og forbud mot bestemte tjenester. Visse sanksjonsprogrammer kan omfatte restriksjoner på tilbud av finansielle tjenester.

Sanksjoner berører finansinstitusjoner gjennom restriksjoner knyttet til tilbudet av varer og tjenester samt transaksjoner til og fra land, enkeltpersoner og selskaper det er innført sanksjoner mot.

Brudd på sanksjoner er en alvorlig forbrytelse som kan føre til bøter, regulatoriske sanksjoner og/eller anmeldelser.

 

Sanksjoner mot Russland

Nordea overholder gjeldende sanksjoner fra EU, USA og Storbritannia. Sanksjonene omfatter for øyeblikket frys av økonomiske midler, restriksjoner på økonomiske relasjoner med bestemte regioner i Ukraina, restriksjoner knyttet til energi- og finanssektoren, import- og eksportrestriksjoner og forbud mot overflyging.

Les mer