Retningslinjer og rapporter

Beskrivelse av prinsippene og standpunktene våre

For Nordea er det viktig å gi informasjon til rett tid og ha tydelige retningslinjer for påvirkningsarbeidet knyttet til bærekraft. Nedenfor finner du Nordeas rapporter, retningslinjer, sektorveiledere og andre standpunktserklæringer.

Retningslinjer og sektorveiledere

Nordeas retningslinjer og sektorveiledere fastsetter forventningene og beskriver hvordan vi forholder oss til spesifikke sektorer når det gjelder bærekraft.

Gå til retningslinjene for bærekraft

Rapporter

Nordea har rapportert miljø- og bærekraftsresultater årlig siden 2002. Rapportene gir en god oversikt over fremdriften vår og det videre arbeidet med bærekraft.

Gå til bærekraftsrapporten