Vår strategi

Hovedprioriteringene våre

Skape den beste kundeopplevelsen i alle kanaler

Gjennom å skape de aller beste kundeopplevelsene i alle kanaler vil vi oppfylle ambisjonen vår om å være en moderne relasjonsbank. Vi vil gi kundene en gjennomført og sømløs opplevelse – på nett, via telefon og når vi treffes ansikt til ansikt. Hos oss får kundene både ekspertise og personlig rådgiving i kontakt med rådgiverne våre og de praktiske og skreddersydde løsningene moderne teknologi kan tilby. 

Drive fokusert og lønnsom vekst

Vi investerer på nøkkelområder som støtter opp under visjonen vår. De siste årene har vi styrket virksomheten innenfor utlån, sparing og betalinger, og vi har utviklet tilbudet til store selskaper på områder som Cash management og Trade Finance. Vi har en solid økonomisk posisjon som har gitt oss rom til å gjøre tilleggsoppkjøp som støtter porteføljen vår og bidrar til vekst. Vi har fokus på lønnsomme vekstmuligheter som bidrar til at vi kan øke inntekter raskere enn kostnader.

Øke drifts- og kapitaleffektiviteten

Å være det største finanskonsernet i Norden har både strategiske og kostnadsmessige fordeler, som igjen skaper muligheter for økt driftseffektivitet og større verdiskapning. Vi bruker digital teknologi, analyseverktøy og, i stadig økende grad, AI til å forenkle bankprosesser, øke produktivitet og levere digitale banktjenester på en effektiv måte. Denne teknologien spiller også en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe økonomisk kriminalitet og styrke cybersikkerhet og sikre at Nordea er en trygg og solid partner.  

 

– Gjennom 200 år har vi jobbet for å være en trygg og solid bank som støtter kundene våre i både gode og dårlige tider.

Konsernsjef Frank Vang-Jensen.

Viktige verktøy

Vi har valgt to verktøy som skal hjelpe oss med å oppnå hovedprioriteringene våre. Det ene er å bli en digital leder, for digitale teknologier er avgjørende for å kunne tilby enestående banktjenester nå og i fremtiden. Det andre er å gjøre bærekraft til en sentral del av virksomheten vår og støtte kundene i omstillingen til bærekraftige forretningsmodeller.

En digital leder i finanssektoren

Vi har et av bransjens beste digitale tilbud. I fremtiden skal vi være en digital leder med enkle og tilgjengelige banktjenester. Vi vil at kundene skal stå fritt til å velge når og hvor de håndterer økonomien. I 2023 hadde vi over 1,4 milliarder innlogginger i de digitale tjenestene våre, som var ny rekord. 

Kunder kan søke om boliglån via mobilbanken, få digitalt finansieringsbevis på få minutter, signere boliglånsavtaler digitalt og enkelt bytte mellom fast og flytende rente. Sparing via digitale kanaler står nå for 63 % av alle sparetransaksjoner blant personkunder. Og via chatten på nettsidene våre kan kunder få raskt svar på spørsmålene sine.  

Etter hvert som vi utvider det digitale tilbudet, finner vi stadig nye måter å være personlig, ekspert og ansvarlig på i kontakten med kundene. Den personlige kontakten med kundene skal fortsatt stå sentralt i Nordea, uavhengig av hvordan de velger å bruke oss. 

Les mer om den digitale strategien vår her

Vi jobber mot en lavkarbonøkonomi

For finanssektoren er det en viktig oppgave å støtte omstillingen til en bærekraftig fremtid. I Nordea fokuserer vi på å minimere miljøpåvirkningen vår og hjelpe kundene med å ta bærekraftige valg når de investerer, sparer og låner. 
 
I nesten 15 år har vi vært anerkjent internasjonalt som ledende innen ansvarlige investeringer. De siste årene har vi også blitt en global leder innen ESG-investeringer.  

Vi fortsetter å bruke stordriftsfordeler for å skape endring. For å hjelpe kunder med omstillingen til en lavkarbonøkonomi har vi bare de siste to årene formidlet mer enn 135 milliarder euro i bærekraftig finansiering. Og i 2023 var vi Nordens ledende tilbyder av bærekraftige selskapsobligasjoner. 
 
Vi jobber også aktivt med å redusere karbonutslipp fra utlåns- og investeringsporteføljer. Vi er i rute med å redusere utslippene med 40–50 % innen 2030 – en viktig milepæl på veien mot å bli en bank med netto nullutslipp innen 2050. 

Slik støtter vi omstillingen

Målene våre

Vi vil være markedsledende innen digital vekst, bærekraft og lønnsomhet – og har satt oss mål for hvert område.

Vårt finansielle mål for 2025

>15 %

avkastning på egenkapitalen.