Vår strategi

Øker takten for å bli den foretrukne finansielle partneren i Norden

Strategien vår handler om å bli den beste banken for kunder, medarbeidere og aksjonærer, og den er utformet slik at den hjelper oss med å realisere visjonen vår. Alt vi gjør, skal i siste instans gjøre oss til førstevalget for kunder, både personkunder og bedriftskunder, som trenger en partner med et bredt tilbud av finanstjenester. Slik skaper vi verdi for aksjonærene våre og for samfunnet generelt.

To faktorer er sentrale for strategien: 

  • være en digital leder 

  • integrere bærekraft i kjernevirksomheten

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Digitalisering

Vi vil være en digital leder i bransjen og jobber målbevisst med å tilby en konkurransedyktig digital opplevelse. Vi ønsker å tilby kundene våre alle relevante digitale produkter og tjenester og fortsatt være best på mobilbank i Norden. Målet for 2025 er å øke antallet digitalt aktive kunder med minst 25 %. 

Vi utvikler selvbetjeningsløsninger for alle dagligbanktjenester og planlegger å doble tilbudet av digitale produkter og tjenester innen 2025. Vi bruker vår egen kompetanse og ny teknologi for å tilby trygge, enkle og mer personlige produkter og tjenester. 

Vi kombinerer digital og personlig rådgivning og hjelper privatkunder og bedriftskunder med å realisere finansielle drømmer på en personlig og ansvarlig måte. Vi bruker digitalisering til å øke driftseffektivitet, bekjempe finansiell kriminalitet og gjøre virksomheten vår enda mer bærekraftig.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Bærekraft

Vi spiller en viktig rolle for kundene i deres arbeid med omstilling til en bærekraftig fremtid. Vi har forpliktet oss til å bli en bank med netto nullutslipp senest innen 2050. For å oppnå dette har vi satt et delmål om å redusere karbonutslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene våre med 40–50 % innen 2030. 

Dette målet, samt målene for 2030, støttes også av målene for 2023–2025. Disse initiativene skal også sørge for at banken beholder sin robuste risikoprofil. Vi ser gode muligheter og stor interesse for investering i og finansiering av ny grønn teknologi og dekarbonisering, og målet er å øke den positive innvirkningen vår.

Hovedprioriteringer

Strategien er bygget på tre hovedprioriteringer: å skape den beste kundeopplevelsen i alle kanaler, å drive fokusert og lønnsom vekst og å øke drifts- og kapitaleffektiviteten. 

  • Å skape den aller beste kundeopplevelsen i alle kanaler er vår måte å modernisere relasjonsbanken på. Det er slik vi sørger for å sette kundene i sentrum. I 2022 gjorde vi betydelige investeringer for å forbedre det digitale tilbudet, som har blitt anerkjent i flere eksterne undersøkelser. 
     
  • Innen bærekraft har vi fokus på å sørge for at kunder kan velge bærekraftige løsninger og legge til rette for omstillingen til karbonnøytralitet. Vi ser at vi har en unik mulighet til og et ansvar for å innta en lederrolle i dette arbeidet. 
     
  • Verdiskapning for aksjonærer støttes av økt drifts- og kapitaleffektivitet, som begge er definert som nøkkelinitiativer i den strategiske planen. Økt driftseffektivitet oppnår vi gjennom prosessoptimalisering og økt produktivitet. Kapitaleffektiviteten skal forbedres gjennom bedre kapitalutnyttelse i de fire forretningsområdene våre.