Retningslinjer og praksis for bekjempelse av økonomisk kriminalitet

I Nordea gjør vi vårt ytterste for å sikre at ressursene, produktene og tjenestene våre ikke brukes til å tilrettelegge for økonomisk kriminalitet eller andre ulovlige aktiviteter.

Nordeas retningslinjer

Vi er forpliktet til å etterleve gjeldende lover og forskrifter der vi driver virksomhet. Vi har derfor etablert globale retningslinjer som støtter oss i arbeidet med å utarbeide robuste og konsistente standarder som sikrer etterlevelse. Retningslinjene er et felles sett med prinsipper og obligatoriske standarder for risikostyring i hele Nordea. 

Retningslinjene og kontrollene evalueres og oppdateres kontinuerlig for å sikre at vi har tilstrekkelige forsvarsmekanismer mot økonomisk kriminalitet.

Lovens intensjon

Målet vårt er å gjøre mer enn å bare rette oss etter ordlyden i loven. Retningslinjene, prosessene og utøvelsen gjenspeiler også intensjonen og formålet med loven.

I Nordea spør vi oss ikke bare om vi kan gjøre det. Vi spør også om vi bør gjøre det.

Våre etiske prinsipper

De etiske retningslinjene våre setter standarden for hvordan vi opptrer, og de veileder oss i våre beslutninger. Høy moral, ærlighet og oppriktighet forventes av alle våre medarbeidere, forretningspartnere og leverandører som handler på vegne av Nordea.

Våre etiske retningslinjer, i kombinasjon med andre interne regler og retningslinjer, danner grunnlaget for arbeidet vårt.