Obligasjonsinvestorer

Fundingstrategi

Et viktig mål i Nordeas likviditets- og fundingstrategi er å sikre kontinuerlig tilgang til stabil og konkurransedyktig funding i kapitalmarkedet samtidig som vi tar hensyn til eksterne lovkrav, intern risikovilje og markedsforhold.

Utvalgte dokumenter

Presentasjon om bærekraftslinkede lån

Last ned

Våre kredittratinger

Nordea Bank Abp har kredittratinger fra de tre store ratingbyråene Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch.

 Moody'sStandard & Poor'sFitch
 Kortsiktig
Langsiktig
Kortsiktig
Langsiktig
Kortsiktig
Langsiktig
Nordea Bank AbpP-1Aa3A-1+AA-F1+AA-
Nordea Hypotek* Aaa    
Nordea Eiendomskreditt AS* Aaa    
Nordea Mortgage Bank Plc* Aaa    
Nordea Kredit*   AAA  

*) Rating av obligasjoner med fortrinnsrett

Bærekraftig funding

Bærekraftig funding

Nordea er i gang med en stor omstilling der bærekraft skal integreres i alle konsernfunksjoner og forretningsområder. I policyene og retningslinjene våre for investering og utlån prioriterer vi å fremme bedrifter og innovasjonsprosjekter med bærekraftige energi- og infrastrukturløsninger. Nordeas rammeverk for grønne obligasjoner og bærekraftslinkede lån tar oss ett skritt videre i arbeidet med å innarbeide miljøhensyn i kjernevirksomheten vår.

Kontaktinformasjon

Maria Caneman                                                                 Petra Mellor

Head of Debt IR and Ratings                                                                                             Head of Bank Debt, Long Term Funding

Tel: +46 10 156 5019                                                                                                         Tel: +46 8 407 9124

Email: maria.caneman [at] nordea.com                                                                               Email: petra.mellor [at] nordea.com