Velkasijoittajat

Varainhankinnan strategia

Nordean likviditeetti- ja varainhankintastrategian tärkein tavoite on varmistaa, että markkinoilta on jatkuvasti saatavissa vakaata ja kilpailukykyistä rahoitusta. Otamme huomioon ulkoisen sääntelyn vaatimukset, sisäisen riskinottohalukkuuden ja markkinaolosuhteet.

Velkasijoittajaesitykset

Luottoluokituksemme

Nordea Bank Oyj:llä on luottoluokitukset kolmelta suurimmalta luokituslaitokselta eli Moody’siltä, Standard & Poor’silta ja Fitchiltä.

 Moody'sStandard & Poor'sFitch
 LyhytPitkäLyhytPitkäLyhytPitkä
Nordea Bank AbpP-1Aa3A-1+AA-F1+AA-
Nordea Hypotek* Aaa    
Nordea Eiendomskreditt AS* Aaa    
Nordea Mortgage Bank Plc* Aaa    
Nordea Kredit*   AAA  

*) Vakuudellisten joukkolainojen luokitus

Kestävä rahoitus

Nordeassa on käynnissä merkittävä muutos, jonka myötä vastuullisuus otetaan osaksi kaikkien konsernitoimintojen ja liiketoiminta-alueiden toimintaa. Sijoittamista ja luotonantoa koskevissa periaatteissamme pidetään ensisijaisen tärkeänä yritysten ja innovaatioiden tukemista kestävillä energia- ja infrastruktuuriratkaisuilla. Nordean vihreitä joukkolainoja ja kestävyyssidonnaisia lainoja koskevat periaatteet vievät eteenpäin työtämme ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseksi ydintoiminnassamme.

Yhteystiedot

Maria Caneman                                                                 Petra Mellor

Head of Debt IR and ratings                                                                                              Head of Bank Debt, Long Term Funding

Puh: +46 10 156 5019                                                                                                         Puh: +46 8 407 9124

Email: maria.caneman [at] nordea.com                                                                               Email: petra.mellor [at] nordea.com