Yhtiökokoukset

Yhtiön korkein päätöksentekoelin on yhtiökokous, jossa osakkeenomistajat käyttävät äänioikeuttaan. Yhtiökokouksissa päätetään muun muassa tilinpäätöksestä, osingosta, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta sekä hallituksen jäsenille ja tilintarkastajalle maksettavista palkkioista.  

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja ehdottaa asioita yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Viimeinen päivä, jolloin ehdotukset on toimitettava hallitukselle, ilmoitetaan tällä sivustolla viimeistään 31. joulukuuta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiökokouskutsu on julkaistava osakkeenomistajille tällä verkkosivustolla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei osakeyhtiölaissa määrätä muista enemmistövaatimuksista.

Äänioikeus

Jokainen Nordean osake oikeuttaa yhteen ääneen. Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus äänestää yhtiökokouksessa omistamiensa tai edustamiensa osakkeiden koko äänimäärällä. Nordealla ei ole oikeutta äänestää omilla osakkeillaan yhtiökokouksissa.

 

Nimitysprosessi

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioita sekä muita nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisia ehdotuksia.