Sijoitukset

Olemme merkittävä sijoittaja, ja siksi on tärkeää, että sijoitamme vastuullisesti, kun kyseessä ovat asiakkaidemme varat. Olemme kehittäneet toimintaperiaatteitamme, menettelytapojamme ja sijoitustuotteitamme varmistaaksemme, että kaikki sijoituskohteenamme olevat yhtiöt täyttävät tietyt vastuullisuusvaatimukset. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2007 ja olemme siten sitoutuneet ottamaan ESG-näkökohdat huomioon sijoitusanalyyseissämme, päätöksentekoprosesseissamme ja aktiiviseen omistajuuteen liittyvissä käytännöissämme. Kaikki rahastomme noudattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteita.  

Voimme osakkeenomistajina auttaa yrityksiä hallitsemaan entistä paremmin ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä riskejä. Uskomme, että paras tapa auttaa sijoituskohteenamme olevia yhtiöitä kehittymään on asettaa selkeät odotukset niiden ESG-toiminnalle.

Lue lisää siitä, miten vaikutamme: 

Aktiivinen omistajuus

Aktiivinen omistajuus on tärkein keinomme vaikuttaa yhtiöihin, joihin sijoitamme. Uskomme, että kun varmistamme hyvät ESG-käytännöt rahastojemme sijoituskohteena olevissa yhtiöissä, edistämme merkittävästi osuudenomistajien ja yhteiskunnan etujen turvaamista pitkällä aikavälillä. 

Lue lisää aktiivisesta omistajuudesta
 

Äänestäminen

Käytämme oikeuttamme äänestää yhtiökokouksissa hyvää hallintotapaa koskevien periaatteidemme mukaisesti.

Lue lisää äänestämisestä

Yhtiöiden poissulkeminen

Lue, miten ja miksi suljemme yhtiöitä pois sijoitusvalikoimastamme, ja katso, mitkä yhtiöt olemme tähän mennessä sulkeneet pois. 

Lue lisää poissulkemisesta
 

Tutustu lisää