Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioita sekä muita nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisia ehdotuksia.

Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan muodostavat niiden neljän äänioikeudeltaan suurimman Nordean osakkeenomistajan edustajat, jotka haluavat osallistua nimitystoimikunnan työskentelyyn. Kullakin näistä osakkeenomistajista on oikeus nimittää yksi jäsen. Myös Nordean hallituksen puheenjohtaja on nimitystoimikunnan jäsen..

Nimitystoimikunnan kokoonpano:

  • Ricard Wennerklint, Sampo Oyj:n strategiajohtaja
  • Lars Ingemann Nielsen, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja
  • Ann Grevelius, Alectan hallituksen jäsen
  • Niko Pakalén, Cevian Capitalin osakas
  • Torbjörn Magnusson, Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Ricard Wennerklint on valittu nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

 

Team work at post-it wall