Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioita sekä muita nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisia ehdotuksia.

Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan muodostavat niiden neljän äänioikeudeltaan suurimman Nordean osakkeenomistajan edustajat, jotka haluavat osallistua nimitystoimikunnan työskentelyyn. Kullakin näistä osakkeenomistajista on oikeus nimittää yksi jäsen. Myös Nordean hallituksen puheenjohtaja on nimitystoimikunnan jäsen.

Syyskuussa 2023 asetetun nimitystoimikunnan kokoonpano: 

  • Niko Pakalén, Cevian Capital
  • Lars Ingemann Nielsen, Nordea-fonden
  • Daniel Kristiansson, Alecta 
  • Timo Sallinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  
  • Sir Stephen Hester, Nordea Bank Oyj 

Niko Pakalén on valittu nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys