Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotuksia, jotka koskevat hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valintaa sekä hallituksen jäsenten palkkioita sekä muita nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisia ehdotuksia.

Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan muodostavat niiden neljän äänioikeudeltaan suurimman Nordean osakkeenomistajan edustajat, jotka haluavat osallistua nimitystoimikunnan työskentelyyn. Kullakin näistä osakkeenomistajista on oikeus nimittää yksi jäsen. Myös Nordean hallituksen puheenjohtaja on nimitystoimikunnan jäsen..

Syyskuussa 2021 asetetun nimitystoimikunnan kokoonpano:

  • Ricard Wennerklint, Sampo Oyj:n strategiajohtaja
  • Lars Ingemann Nielsen, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja
  • Ann Grevelius, Alectan hallituksen jäsen
  • Niko Pakalén, Cevian Capitalin osakas
  • Torbjörn Magnusson, Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja

Ricard Wennerklint on valittu nimitystoimikunnan puheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta on tehnyt paljon työtä paneutuessaan hallituksen jäsenten valintaan ja jatkuvuussuunnitteluun työjärjestyksensä mukaisesti sekä kiinnittänyt erityistä huomiota monimuotoisuuteen, sukupuolten edustukseen ja ehdotuksen laatimiseen sopivasta ja pätevästä hallituksesta, jolla on vahvat siteet Pohjoismaihin. Nimitystoimikunta julkisti ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 10. helmikuuta 2022 ja on näin ollen suorittanut tehtävänsä työjärjestyksensä mukaisesti. Sampo Oyj tiedotti 29. huhtikuuta 2022, että se on myynyt koko Nordea-omistuksensa ja tämän johdosta Ricard Wennerklint ei ole enää nimitystoimikunnan jäsen. Arviolta syyskuussa 2022 asetetaan uusi nimitystoimikunta 31. elokuuta mukaisten omistusosuuksien mukaisesti.

Nordea Bank Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys