Sidosryhmämme

Asiakkaat

Luomme arvoa yritys-, yhteisö- ja henkilöasiakkaillemme, ja sitä kautta myös osakkeenomistajillemme ja koko yhteiskunnalle.

Vahvat asiakassuhteet

Haluamme ennen kaikkea rakentaa pitkäkestoisia ja vahvoja asiakassuhteita, joissa otamme huomioon asiakkaidemme tavoitteet ja toiveet. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme tarpeita ja tarjoamme heille ainutlaatuista asiantuntemusta ja heidän tilanteeseensa soveltuvia ratkaisuja.

Tuote- ja palveluvalikoimamme avulla voimme tukea henkilöasiakkaitamme heidän eri elämänvaiheissaan ja yritysasiakkaitamme suhdannekierron eri vaiheissa. Tarjoamme aina sujuvan monikanavaisen asiointikokemuksen ja yksilöllistä neuvontaa.

Tavoitteenamme on olla omalla toimialallamme johtavassa asemassa digipalvelujen tarjoajana.

Tiedämme, että asiakkaamme haluavat liikkua saumattomasti kanavien välillä ja jatkaa keskustelua kanssamme siitä, mihin he viimeksi jäivät.

Kehitämme palvelujamme ja laajennamme jatkuvasti digiratkaisujen ja itsepalvelutyökalujen valikoimaamme, jotta voimme tarjota asiantuntemuksemme asiakkaidemme käyttöön uusimman teknologian keinoin. Näin parannamme asiakaskokemuksia ja annamme neuvojillemme mahdollisuuden keskittyä asiakkaiden monimutkaisiin tarpeisiin.

#1

mobiilipankkisovellus Pohjoismaissa asiakkaiden ja analyytikkojen arvioiden perusteella

58

miljardia euroa vastuullista rahoitusta vuonna 2022

 

Työntekijät 

Tavoitteenamme on olla suosituin työnantaja rahoitussektorilla toimintamaissamme.

Moninaisuus, innostus ja sitoutuminen

Nordealaiset tarjoavat joka päivä peruspalveluja asiakkaillemme ja yhteiskunnille. Työntekijämme osaavat tarkastella asioita monesta näkökulmasta, mikä auttaa meitä palvelemaan monipuolista asiakaskuntaamme entistäkin paremmin. Meillä on työntekijöitä eri puolilta maailmaa, heillä on erilaiset ammatilliset taustat ja he puhuvat noin 60:ä eri kieltä. Pystymme siis rekrytoimaan monipuolisesti ja yhdenvertaisesti sekä varmistamaan, että työntekijämme viihtyvät Nordeassa.

Kehittyminen ja johtaminen 

Uskomme, että johtaminen on yksi tärkeimmistä yrityskulttuuriin, suoriutumiseen ja työtyytyväisyyteen vaikuttavista tekijöitä. Nordean esihenkilöillä on into kehittää henkilöstöä sekä ihmisten henkilökohtaisten onnistumisten että liiketoiminnan menestyksen vuoksi. Tarjoamme henkilöstölle myös selkeitä ja jäsenneltyjä kehittymissuunnitelmia ja -mahdollisuuksia, sillä uskomme, että ne motivoivat ihmisiä ja johtavat ammatilliseen kehitykseen. 

92

Keskimääräinen arvosana tasavertaisesta kohtelusta henkilöstökyselyssä (ennallaan)

81

Keskimääräinen arvosana todennäköisyydestä suositella Nordeaa työnantajana henkilöstökyselyssä (noussut)

 

Sijoittajat

Nordealla on laaja omistuspohja, jossa on paljon kansainvälisiä ja pohjoismaisia yhteisösijoittajia. Yli 560 000 osakkeenomistajan joukossa on yksityishenkilöitä ja eläkerahastoja. 

Osingot ja osakkeiden takaisinostot 

Haluamme luoda arvoa osakkeenomistajillemme ja mahdollistaa asiakkaidemme taloudellisen menestyksen. Olemme yksi johtavista pankeista, kun mittarina käytetään pääoman jakamista osakkeenomistajille, ja vahva tuloksemme on mahdollistanut merkittävien osinkojen maksamisen osakkeenomistajille. 

Olemme maksaneet noin 6 miljardia euroa osinkoja kolmen viime vuoden aikana. Tuemme osinkojemme kautta yhteiskuntia, joissa toimimme, ja Pohjoismaiden talouksia.

Vahvan pääomarakenteemme ansiosta aloitimme ensimmäisenä eurooppalaisena pankkina omien osakkeiden takaisinostot vuonna 2021. 

Vuonna 2022 saimme päätökseen kaksi yhteensä 3 miljardin euron suuruista takaisinosto-ohjelmaa. 

+76%

Osakkeen kokonaistuotto neljän viime vuoden aikana

 

Yhteiskunta

Meillä on tärkeä rooli Pohjoismaissa, sillä tarjoamme rahoituspalveluja, jotka mahdollistavat yhteiskuntien kasvun ja edistävät taloudellista vakautta. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme, viranomaisten ja sääntelyviranomaisten kanssa. 

Turvallinen ja kestävä tulevaisuus 

Vastuullamme on tukea kestävää kasvua. Ilmastonmuutos tuo yhteiskunnalle sekä riskejä että mahdollisuuksia, ja me haluamme olla osa ratkaisua – suoraan omassa liiketoiminnassamme ja epäsuorasti asiakkaidemme ja sijoituskohteinamme olevien yritysten toiminnassa. Haastamme ja tuemme toimialoja, joiden ilmastovaikutukset ovat suuret, jotta nettopäästöt saadaan vähennettyä nollaan. Meillä on rahoituslaitoksena tärkeä rooli tässä siirtymässä, kun kanavoimme varoja kestäviin toimintoihin.

Lisäksi autamme ihmisiä kehittämään talous- ja digitaitojaan ja edistämme yrittäjyyttä tällä hetkellä yli 20 vapaaehtoistyö- ja kumppanuushankkeen avulla. Näin viemme pankkipalveluihin ja raha-asioihin liittyvää osaamistamme oman toimintamme ulkopuolelle ja edistämme positiivista muutosta yhteiskunnassa.

Syyskuun 2022 alussa käynnistimme yhteiskuntavastuuhankkeen, jossa monet työntekijämme ovat auttaneet Ukrainan pakolaisia kotoutumaan Viroon, Puolaan ja Pohjoismaihin.

Viranomaiset ja sääntelyviranomaiset

Euroopan keskuspankki (EKP) on meidän kannaltamme tärkein sääntelyviranomainen. EKP:n pankkivalvojat pitävät osaltaan pankkijärjestelmän turvallisena ja vakaana harjoittamalla johdonmukaista ja standardoitua valvontaa euroalueella. 

Tapasimme enemmän kuin

190,000

lapset ja nuoret jakamaan tietoa taloustaidoista.

 

Yli

50,000

nuoret osallistuivat Matteutmaningeniin Ruotsissa.