Sidosryhmämme

Asiakkaat

Luomme arvoa yritys-, yhteisö- ja henkilöasiakkaillemme, ja sitä kautta myös osakkeenomistajillemme ja koko yhteiskunnalle.

Vahvat asiakassuhteet

Haluamme ennen kaikkea rakentaa pitkäkestoisia ja vahvoja asiakassuhteita, joissa otamme huomioon asiakkaidemme tavoitteet ja toiveet. Kuuntelemme tarkkaan asiakkaidemme tarpeita ja tarjoamme heille ainutlaatuista asiantuntemusta ja heidän tilanteeseensa soveltuvia ratkaisuja.

Tuote- ja palveluvalikoimamme avulla voimme tukea henkilöasiakkaitamme heidän eri elämänvaiheissaan ja yritysasiakkaitamme suhdannekierron eri vaiheissa. Tarjoamme aina sujuvan monikanavaisen asiointikokemuksen ja yksilöllistä neuvontaa.

Tavoitteenamme on olla omalla toimialallamme johtavassa asemassa digipalvelujen tarjoajana.

Tiedämme, että asiakkaamme haluavat liikkua saumattomasti kanavien välillä ja jatkaa keskustelua kanssamme siitä, mihin he viimeksi jäivät.

Kehitämme palvelujamme ja laajennamme jatkuvasti digiratkaisujen ja itsepalvelutyökalujen valikoimaamme, jotta voimme tarjota asiantuntemuksemme asiakkaidemme käyttöön uusimman teknologian keinoin. Näin parannamme asiakaskokemuksia ja annamme neuvojillemme mahdollisuuden keskittyä asiakkaiden monimutkaisiin tarpeisiin.

#1

mobiilipankkisovellus Pohjoismaissa asiakkaiden ja analyytikkojen arvioiden perusteella

77

miljardia euroa vastuullista rahoitusta vuonna 2023.

 

Työntekijät 

Tavoitteenamme on olla suosituin työnantaja rahoitussektorilla toimintamaissamme.

Moninaisuus, innostus ja sitoutuminen

Nordealaiset tarjoavat joka päivä peruspalveluja asiakkaillemme ja yhteiskunnille. Työntekijämme osaavat tarkastella asioita monesta näkökulmasta, mikä auttaa meitä palvelemaan monipuolista asiakaskuntaamme entistäkin paremmin. Meillä on työntekijöitä eri puolilta maailmaa, heillä on erilaiset ammatilliset taustat ja he puhuvat noin 60:ä eri kieltä. Arvostamme kaikkien näkemyksiä, juhlistamme erilaisuutta ja teemme joka päivä työtä edistääksemme positiivista muutosta. Kehitämme jatkuvasti myös henkilöstöprosessejamme, kuten rekrytointia ja osaamisen johtamista, jotta varmistamme yhdenvertaisuuden ja yhtäläiset mahdollisuudet.

Kehitämme parhaita osaajia

Finanssipalveluala on jatkuvassa muutoksessa. Vuonna 2023 otimme käyttöön uuden vuotuisen prosessin, jonka avulla tunnistamme ja täytämme aukot henkilöstön osaamisessa sekä vastaamme haasteisiin, jotka ovat ratkaisevia strategisten tavoitteidemme ja prioriteettiemme kannalta. Yksi esimerkki tästä on se, että panostamme aiempaa enemmän teknologiaosaajien rekrytointiin muun muassa tekoälyyn ja koneoppimiseen liittyvillä osa-alueilla.

88

People Pulse -henkilöstökyselyn arvosana yhtäläisistä mahdollisuuksista (88 vuonna 2022).

82

Keskimääräinen People Pulse -henkilöstökyselyn arvosana todennäköisyydestä suositella Nordeaa työpaikkana (81 vuonna 2022).

 

Sijoittajat

Nordealla on laaja omistuspohja, jossa on paljon kansainvälisiä ja pohjoismaisia yhteisösijoittajia. Yli 560 000 osakkeenomistajan joukossa on yksityishenkilöitä ja eläkerahastoja. 

Osingot ja osakkeiden takaisinostot 

Haluamme luoda arvoa osakkeenomistajillemme ja mahdollistaa asiakkaidemme taloudellisen menestyksen. Olemme yksi johtavista pankeista, kun mittarina käytetään pääoman jakamista osakkeenomistajille, ja vahva tuloksemme on mahdollistanut merkittävien osinkojen maksamisen osakkeenomistajille. 

Olemme maksaneet 8,7 miljardia euroa osinkoja neljän viime vuoden aikana. Osingot lisäävät taloudellista aktiviteettia, edistävät kasvua Pohjoismaissa ja ohjaavat rahoitusta innovaatioihin, koulutukseen ja terveydenhuoltoon.

Vahvan pääomarakenteemme ansiosta aloitimme ensimmäisenä eurooppalaisena pankkina omien osakkeiden takaisinostot vuonna 2021. 

Maaliskuussa 2023 saimme päätökseen kolmannen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Lisäksi saimme Euroopan keskuspankilta luvan jatkaa takaisinostoja 1,0 miljardilla eurolla. Huhtikuussa Nordean hallitus päätti käynnistää neljännen enintään 1,0 miljardin euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman.

8,7

mrd. euroa osinkoja maksettu syksyn 2019 jälkeen.

5,4

mrd. euroa jaettu osakkeenomistajille omien osakkeiden takaisinostojen kautta syksyn 2021 jälkeen.

 

Yhteiskunta

Olemme sitoutuneet auttamaan ihmisiä ja yrityksiä menestymään Pohjoismaissa. Vastuuseemme sisältyy tiivis yhteistyö viranomaisten, valvontaelinten ja yhteiskuntien kanssa.

Turvallinen ja kestävä tulevaisuus 

Vastuullamme on tukea kestävää kasvua. Ilmastonmuutos tuo yhteiskunnalle sekä riskejä että mahdollisuuksia, ja me haluamme olla osa ratkaisua – suoraan omassa liiketoiminnassamme ja epäsuorasti asiakkaidemme ja sijoituskohteinamme olevien yritysten toiminnassa. Haastamme ja tuemme toimialoja, joiden ilmastovaikutukset ovat suuret, jotta nettopäästöt saadaan vähennettyä nollaan. Meillä on rahoituslaitoksena tärkeä rooli tässä siirtymässä, kun kanavoimme varoja kestäviin toimintoihin.

Teemme laajaa yhteiskuntavastuutyötä. Meillä on kolme keskeistä ohjelmaa, joiden kautta autamme ihmisiä kehittämään taloustaitojaan, edistämme yrittäjyyttä ja tuemme pakolaisia opettamalla heille kieliä ja digitaitoja.

Viranomaiset ja sääntelyviranomaiset

Vahvan ja turvallisen rahoitusalan edellytys on tiivis yhteistyö finanssipalveluryhmien ja alan valvontaviranomaisten välillä. Käymme aktiivista vuoropuhelua sääntelyviranomaisten kanssa sekä EU:n että eri maiden tasolla eri aiheista, kuten vakavaraisuusvaatimuksista, riskienhallinnasta sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnasta. Tavoitteemme on olla luotettava tiedon ja asiantuntemuksen tarjoaja sekä tukea sääntelyviranomaisten työtä, jolla turvataan rahoitusjärjestelmän koskemattomuus ja vakaus.

10 415

tuntia nordealaisten vapaaehtoistyötä osana yhteiskuntavastuutoimintaamme vuonna 2023.

 

216 000

lasta ja nuorta saanut tukea taloustaidoissa vuonna 2023.