12-04-2024 11:15

Nordeassa työskentelee ihmisiä 107 maasta

Kulttuurien kirjo kasvaa Nordeassa koko ajan. Vuoden 2023 lopussa Nordeassa työskenteli 107 maan kansalaisia, jotka puhuvat yhteensä 66:ta eri kieltä.

 

”Tämä kulttuurien rikkaus todistaa, että yhdenvertaisuus ja erilaiset näkökulmat ovat meille tärkeitä asioita. Moninaisuus edistää innovaatioita ja tuotekehitystä sekä auttaa meitä houkuttelemaan monipuolisesti uusia osaajia. Tanskassa kulttuurien kirjo on kaikkein laajin, sillä siellä työskentelee nordealaisia 75 eri maasta. Kaikki työyhteisömme ovat kyllä varsin monimuotoisia,” sanoo Nordean Diversity & Inclusion -yksikön vetäjä Åsa Nilsson Billme.

”Olemme tietysti iloisia siitä, että olemme onnistuneet rakentamaan työyhteisön, johon ihmiset ympäri maailmaa ovat tervetulleita. Ei sovi kuitenkaan unohtaa, että moninaisuus ei automaattisesti edistä yhdenvertaisuutta. Me Nordeassa teemme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen määrätietoista työtä. Lisäämme jatkuvasti tietoisuutta näistä asioista erilaisten tapahtumien ja työkalujen avulla sekä Nordean sisällä että kertomalla toimistamme asiakkaillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle.”    

Me Nordeassa teemme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden eteen määrätietoista työtä. Lisäämme jatkuvasti tietoisuutta näistä asioista erilaisten tapahtumien ja työkalujen avulla sekä Nordean sisällä että kertomalla toimistamme asiakkaillemme ja ympäröivälle yhteiskunnalle.

Head of Diversity & Inclusion Åsa Nilsson Billme.

Kulttuurinen moninaisuus lisääntyy kaikissa Nordean toimintamaissa

Noudatamme tietosuojalainsäädäntöä emmekä kerää tietoja esimerkiksi henkilöstömme etnisestä alkuperästä tai rodusta. Meillä on kuitenkin tieto työntekijöidemme kansalaisuudesta, ja vuoden 2023 lopussa Nordeassa työskenteli ihmisiä 107 maasta. Nuoli osoittaa, miten kansalaisuuksien määrä on lisääntynyt vuodesta 2022 lähtien.

Moninaisuus on yksi Nordean tavoitteista

Päämäärätietoisesta työstämme moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi kertoo esimerkiksi se, että konsernin tavoitteisiin on kirjattu sukupuolten välistä tasa-arvoa koskeva sekä ihmisten tasavertaista kohtelua koskeva tavoite. Nämä tavoitteet sisältyvät Nordean vastuullisuustavoitteisiin. Åsa Nilsson Billme nostaa myös esiin, että niin esihenkilöille kuin työntekijöille on tarjolla kattava valikoima työkaluja ja koulutuksia, joilla varmistetaan, että moninaisuus ja yhdenvertaisuus huomioidaan aktiivisesti muun muassa tiimipalavereissa, rekrytoinneissa ja työntekijöiden sitouttamisessa.

”Kyse ei kuitenkaan ole vain ylhäältä päin tulevista ohjeistuksista”, hän painottaa. ”Meillä on useita henkilöstöryhmiä, jotka toimivat aktiivisesti. Yksi niistä on monikulttuurisuutta edistävä ryhmä, joka tukee ulkomailta Nordeaan tulevia työntekijöitä. Ryhmän aktiivijäsenet järjestävät uusille työntekijöille esimerkiksi verkostoitumismahdollisuuksia, yhteistä tekemistä ja eri kulttuureja juhlistavia tapahtumia.”

Henkilöstöryhmät antavat Nordean johdolle myös palautetta siitä, miten yhdenvertaisuus toteutuu Nordeassa ja missä meillä on vielä kehitettävää.

Lue lisää Nordean monikulttuurisesta työyhteisöstä ja katso Nordean moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevät periaatteet 

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus
Tietoa meistä