12-04-2024 11:09

I Nordea kommer vi fra 107 land

Det kulturelle mangfoldet i Nordea øker jevnt og trutt. Ved utgangen av 2023 jobbet statsborgere fra 107 land her, og vi snakker til sammen 66 språk.

– Det store mangfoldet viser at vi er en inkluderende arbeidsplass med en rekke ulike perspektiver som oppmuntrer til nytenkning og gjør at vi kan utvikle produkter og tjenester og tiltrekke oss mange ulike talenter. Det kulturelle mangfoldet er størst i Danmark, der 75 land er representert, men generelt er alle arbeidsplassene våre ganske mangfoldige, sier Åsa Nilsson Billme, leder av Diversity & Inclusion. 

– Vi er selvfølgelig veldig glade for at vi har lykkes med å skape en arbeidsplass som er åpen for folk fra hele verden, men vi er samtidig veldig bevisst på at mangfold ikke automatisk fører til inkludering. I Nordea jobber vi målrettet med inkludering. Vi lanserer stadig aktiviteter og verktøy som skal styrke engasjementet og øke bevisstheten både internt og eksternt, mot kunder og samfunnene vi er en del av. 

I Nordea jobber vi målrettet med inkludering. Vi lanserer stadig aktiviteter og verktøy som skal styrke engasjementet og øke bevisstheten både internt og eksternt, mot kunder og samfunnene vi er en del av. 

Head of Diversity & Inclusion Åsa Nilsson Billme.

Større kulturelt mangfold i alle land

På grunn av personvernlovgiving registrerer vi ikke medarbeideres etniske bakgrunn eller lignende. Men vi kan registrere statsborgerskap, og ved utgangen av 2023 jobbet mennesker fra 107 land i Nordea. Pilen viser utviklingen siden 2022.

Mangfold er et konsernmål

Ett eksempel på dette målrettede arbeidet er de to viktige KPI-ene innen mangfold og inkludering. Den ene måler kjønnsbalanse og den andre om vi mener vi blir behandlet på en rettferdig måte. Disse målene inngår i Nordeas bærekraftsmål. Åsa Nilsson Billme peker også på et bredt utvalg verktøy og opplæringer for både ledere og ansatte som skal bidra til aktivt fokus på temaet i teammøter, i rekruttering og i arbeidet med beholde medarbeidere.

– Men ikke alle retningslinjene kommer fra ledelsen, understreker hun. – Vi har flere ressursgrupper for ansatte, såkalte ERG-grupper, som er ganske aktive. En av dem er den tverrkulturelle gruppen som støtter medarbeidere som kommer til Nordea fra et annet land. De aktive medlemmene arrangerer blant annet nettverksmuligheter, sosiale sammenkomster og kulturarrangementer som gjør det lettere for nykommerne å finne seg til rette.

Ressursgruppene jobber også som sparringspartnere som gir Nordeas ledelse tilbakemeldinger om hvor Nordea lykkes bra og mindre bra i spørsmål om inkludering.

Les mer om hvordan det er å jobbe i Nordea, og se retningslinjene for mangfold og inkludering 

Mangfold & inkludering
Om oss