12-04-2024 11:21

Nordeas medarbejdere kommer fra 107 lande

Den kulturelle mangfoldighed vokser støt i Nordea. Ved udgangen af 2023 kom Nordeas medarbejdere fra 107 forskellige lande, og der blev talt i alt 66 sprog.

”Denne store mangfoldighed viser, at vi er en inkluderende arbejdsplads, og tilfører en bred vifte af perspektiver, der opmuntrer til innovation og gør os i stand til at udvikle produkter og services samt tiltrække mange forskellige talenter. Den kulturelle mangfoldighed er størst i Danmark, hvor 75 lande er repræsenteret, men generelt er alle vores arbejdspladser ret mangfoldige,” forklarer Åsa Nilsson Billme, leder af Diversity & Inclusion, og fortsætter: 

”Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at vi har formået at skabe en arbejdsplads, der er åben for mennesker fra hele verden. Men vi er også meget bevidste om, at mangfoldighed ikke automatisk fremmer inklusion. I Nordea arbejder vi fokuseret med inklusion. Vi lancerer løbende aktiviteter og værktøjer, der skal styrke engagementet og øge bevidstheden både internt og eksternt, overfor kunderne og de samfund, vi er en del af."    

I Nordea arbejder vi fokuseret med inklusion. Vi lancerer løbende aktiviteter og værktøjer, der skal styrke engagementet og øge bevidstheden både internt og eksternt, overfor kunderne og de samfund, vi er en del af.    

Head of Diversity & Inclusion Åsa Nilsson Billme.

Større kulturel mangfoldighed i alle lande

I overensstemmelse med reglerne om personoplysninger registrerer vi ikke medarbejdernes etniske baggrund eller lignende. Derimod kan vi registrere medarbejdernes statsborgerskab, og ved udgangen af 2023 havde Nordea medarbejdere fra 107 lande. Pilen viser udviklingen siden 2022.

Mangfoldighed er et koncernmål

Et eksempel på denne fokuserede tilgang er vores to KPI'er indenfor mangfoldighed og inklusion. Det ene handler om kønsbalance og det andet om medarbejdernes opfattelse af at blive behandlet retfærdigt. Disse mål er en integreret del af Nordeas bæredygtighedsmål. Åsa Nilsson Billme påpeger også, at en bred palet af værktøjer og uddannelser er tilgængelige for både ledere og medarbejdere for at sikre, at vi forholder os aktivt til emnet i forbindelse med teammøder, rekruttering, fastholdelse osv.

”Med det er ikke alle retningslinjer, der kommer fra ledelsen,” understreger hun. “Vi har adskillige Employee Resource Groups (ERG'er), der er ret aktive. Blandt andet en tværkulturel ERG for medarbejdere, der kommer til Nordea fra andre lande. De aktive medlemmer af ERG'en arrangerer fx netværksmuligheder samt sociale og kulturelle begivenheder for at hjælpe de nye medarbejdere med at falde til.”

ERG'erne fungerer også som sparringspartnere, der giver Nordeas ledelse feedback om, hvor Nordea gør det godt, og hvor vi skal skærpe vores fokus på inklusion.

Læs mere om at arbejde i Nordea samt vores politik om mangfoldighed og inklusion 

Diversitet & inklusion
Om os