Sanktioner

Sanktioner anvendes af nationale regeringer og internationale organisationer som EU og FN samt det amerikanske finansministerium med det formål at påvirke uønsket adfærd eller politik fra andre lande, personer eller grupper, fx visse terrororganisationer.

Typiske restriktive sanktioner kan være indefrysning af aktiver, våbenembargo, rejseforbud, handelsforbud og forbud mod visse serviceydelser. Visse sanktionsprogrammer omfatter også forbud mod at yde finansielle services. 

Sanktioner påvirker finansielle institutioner ved at begrænse udbuddet af produkter og serviceydelser samt overførsel af penge til eller fra lande, personer og virksomheder m.m., der er genstand for sanktioner.

Brud på sanktioner kan være en alvorlig forbrydelse og medføre bøder, indgriben fra myndighedernes side og/eller retsforfølgelse.

 

Sanktioner i forhold til Rusland

Nordea overholder gældende sanktioner fra EU, USA og Storbritannien. De nuværende sanktioner omfatter indefrysning af aktiver, restriktioner på økonomiske relationer til visse regioner i Ukraine, restriktioner med fokus på energi- og finanssektorerne, import- og eksportrestriktioner samt overflyvningsforbud.

Læs mere