Derfor stiller vi spørgsmål

Når vi kender vores kunder og forstår den måde, de bruger banken på, kan vi bedre skabe et tryggere finansielt miljø og overholde gældende love og regler.

Derfor indgår vi kun i kundeforhold, når vi forstår og accepterer kundens formål med at bruge banken.

For at sikre en ensartet tilgang har vi på koncernniveau implementeret standarder og politikker for Kend din kunde-procedurer (KYC), og hvordan vi screener for sanktioner. Vores standarder og politikker opfylder kravene til forebyggelse af økonomisk kriminalitet i EU og de enkelte lande. 

For at lære vores kunder at kende stiller vi spørgsmål både i starten af kundeforholdet og løbende. Vi beder eksempelvis om bekræftelse af identitet og dokumentation for, hvor formue og indtægter kommer fra, forretningsforbindelser og formål med kundeforholdet. 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent