Varför vi ställer frågor

Genom att känna våra kunder och förstå hur de använder sina tjänster blir vi en säkrare bank som följer lagar och bestämmelser.

Det är därför vi bara har affärsrelationer med personer och företag som har tydliga och godtagbara syften med att vara kund hos oss.

För att säkerställa att vi är konsekventa har vi koncernövergripande standarder och riktlinjer för kundkännedom (KDK) och sanktioner som uppfyller kraven som EU och det aktuella landet ställer på förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet.

För att uppfylla dessa krav ställer vi frågor. Vi ber den presumtiva kunden att identifiera sig och överlämna dokument som bland annat visar varifrån kundens förmögenhet och pengar kommer ifrån, kundens affärsrelationer och hur kunden vill använda bankens tjänster.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent