Ersättningspolicy för styrande organ

Nordeas ersättningspolicy för styrande organ fastställdes genom ett rådgivande beslut på Nordeas ordinarie bolagsstämma den 21 marts 2024 att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2028.

Av de avgivna rösterna på bolagsstämman röstade 95,71 procent för fastställandet av ersättningspolicyn för styrande organ, medan 4,18 procent av de avgivna rösterna röstade emot förslaget.