Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Ersättningspolicy för styrande organ

Nordeas ersättningspolicy för styrande organ fastställdes genom ett rådgivande beslut på Nordeas ordinarie bolagsstämma den 28 maj 2020 att tillämpas fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024.

Av de avgivna rösterna på bolagsstämman röstade 97,928 procent för fastställandet av ersättningspolicyn för styrande organ, medan 2,072 procent av de avgivna rösterna röstade emot förslaget.