Våra produkter med hållbart fokus

Finansiering

Nordea erbjuder hållbara finansiella produkter och tjänster som hjälper våra kunder att hantera klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor i sin finansiering

Vi har produkter och tjänster både för våra privatkunder och för våra företagskunder och institutionella kunder som tillgodoser deras olika behov och passar deras mognadsnivå. 

Våra gröna finansieringsprodukter följer kriterierna i ett särskilt ramverk (augusti 2022) som vi tagit fram baserat på Green Bond Principles från International Capital Markets Association.

0 procent

mindre finansierade utsläpp från företagslån, fordonslån och bostadsfastigheter mellan 2019 och 2023.

Totalt. Siffror från Nordeas årsredovisning 2023.

 

Placeringar

Vi erbjuder våra kunder en mängd olika ESG-relaterade investeringsprodukter med fokus på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning enligt EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) och i vår egen produktfamilj Nordea Hållbart val. I Nordea Hållbart val ingår utvalda fonder klassificerade som artikel 8 och 9 enligt SFDR. Utbudet växer i takt med den stigande efterfrågan. Andelen ESG-fokuserade produkter kommer att fortsätta öka i takt med att marknaden mognar och nya fonder, eller fonder som har gjorts om, tillkommer.

Guidar dig till en investering med hållbart fokus

Produkter med hållbart fokus är finansiella produkter som vi har granskat och valt ut med hjälp av våra strikta ESG-kriterier. Vi förlitar oss inte enbart på betyg från externa parter eller andra produktmärkningar utan gör också en egen granskning, både av produkterna och av förvaltarna som står bakom dem. ​

Exempel på krav vi ställer för att en produkt ska bli utvald: ​

  • Utesluter kontroversiella företag och företag vars verksamhet motverkar en hållbar utveckling (t.ex. vapen, tobak, spel, pornografi)​.
  • Beaktar information om ESG-faktorer som en avgörande faktor i investeringsbeslut. (T.ex. tar hänsyn till företagens negativa påverkan på – och positiva bidrag till – miljön och samhället, om företaget följer internationella normer, beaktar risker förknippade med biologisk mångfald och har som mål att uppnå nettonollutsläpp.)
  • För proaktiv dialog med företagen och röstarpå bolagsstämmor samt deltar i internationella samarbeten för att påverka företagen i en mer hållbar riktning.

Val som kan göra skillnad

Erbjudande per land

Norge

Läs mer om gröna bolån och fonder med hållbarhetsfokus. 

Gå till sidan

Sverige

Läs mer om gröna billån och fonder med hållbarhetsfokus. 

Gå till sidan

Finland

Din livsstil, din konsumtion och ditt sparande kan göra skillnad. 

Gå till sidan

Hållbar rådgivning

Alla våra kunder ska ha den information de behöver för att kunna ta beslut om sin ekonomi. För oss är det en förutsättning att känna varje kund och deras individuella behov och önskemål innan vi kan föreslå några tjänster, råd eller produkter. Därför erbjuder vi rådgivning. 

I vår hållbarhetspolicy åtar vi oss att

  • öka vår kompetens och kunskap i frågor kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning som är relevanta i rådgivningen om våra produkter och tjänster
  • förbättra vår rådgivning och ge våra kunder bättre information om aspekter som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i våra produkter och tjänster så att de kan fatta mer välgrundade beslut
  • öka integrationen av relevanta befintliga och nya frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning när vi utvecklar vår rådgivning kring produkter och tjänster.