2023-10-17 11:44

Vad är gröna obligationer?

 • ​​​​​​​Gröna obligationer är obligationer där pengarna ska användas för gröna ändamål, till exempel för att finansiera lån till projekt inom förnybar energi, eldrivna fordon eller lån till privatpersoner och företag som vill bygga energieffektiva hus och fastigheter. 
   
 • De sammanför investerare som vill investera i projekt som motverkar klimatförändringen och företag eller konsumenter som behöver lån för gröna satsningar eller produkter. 
   
 • Gröna obligationer är populära bland stora institutionella investerare, till exempel pensionsfonder, kapitalförvaltare och försäkringsbolag, som vill gynna gröna företag och bidra till den globala omställningen till en grön ekonomi.

Läs mer om ​​​​​​​​​​​​​​gröna lån till privatpersoner och företag.

Hur fungerar gröna obligationer?

Gröna obligationer fungerar i princip som andra obligationer. Den som investerar i en obligation blir långivare till den som gett ut obligationen – de lånar alltså ut pengar till utgivaren, till exempel Nordea. Som ersättning får investerarna en fast ränta och när obligationen löper ut får de tillbaka det investerade kapitalet. Den som ger ut en grön obligation kan sedan låna ut pengarna till gröna satsningar, eller gröna tillgångar som de också kallas.

Hur emitterar Nordea gröna obligationer?

Exempel på vad gröna obligationer har finansierat

Vilka tillgångar finansieras med gröna obligationer? På Nordea använder vi gröna obligationer för att finansiera tillgångar som ökar den positiva inverkan, alternativt minskar den negativa inverkan på miljön.

Några exempel: 

 • Elektriska färjor
 • Elektriska bilar
 • Elektriska tåg
 • Energieffektivitet
 • Avfall till energi
 • Vatten- och avloppsrening
 • Certifierade gröna byggnader
 • Solenergi
 • Vattenkraft
 • Vindkraft

Vad är gröna tillgångar?

Gröna tillgångar är tillgångar som godkänts för finansiering genom gröna obligationer. De är alltså produkter eller satsningar som är tillräckligt gröna för att kunna finansieras genom gröna obligationer, eftersom de lever upp till kriterierna i Nordeas ramverk för gröna obligationer.

Varför är gröna obligationer så populära?

Intresset för hållbara investeringar ökar bland investerarna. För investerarna och emittenterna är det inte bara rätt att välja grönt, det minskar också risken och det är smart rent ekonomiskt. Gröna obligationer är populära för att ... 

✓ de gör det möjligt att möta kundernas efterfrågan på hållbara lån och investerarnas efterfrågan på hållbara investeringar

✓ de gör en kreditportfölj mer hållbar

✓ de diversifierar investerarbasen och produkttyperna

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Insikter