17-10-2023 12:03

Hva er grønne obligasjoner?

 • Grønne obligasjoner er obligasjoner der pengene fra obligasjonene er øremerket grønne formål, for eksempel finansiering av prosjekter knyttet til fornybar energi, elektriske kjøretøy eller energieffektive byggelån til privatkunder eller bedrifter.
   
 • De knytter sammen investorer som ønsker å investere i grønne formål, med bedrifter eller forbrukere som trenger finansiering av grønne forretningsideer eller grønne produkter. 
   
 • De er populære investeringsobjekter for store, institusjonelle investorer, for eksempel pensjonsfond, kapitalforvaltere eller forsikringsselskaper som ønsker å støtte grønne forretningsformål og det globale, grønne skiftet

Lær mer om grønne lån til privatkunder eller bedrifter.

 

Hvordan fungerer grønne obligasjoner?

I prinsippet fungerer grønne obligasjoner akkurat som andre obligasjoner: obligasjonsinvestorer blir kreditorer i utstedende enhet – de låner i bunn og grunn penger til obligasjonsutstederen, for eksempel Nordea. I retur betales investorene en fast rente og får tilbake den opprinnelige investeringen når obligasjonen forfaller. Utstederen av en grønn obligasjon kan så låne ut pengene til grønne forretningsformål.

Hvordan utsteder Nordea grønne obligasjoner?

Eksempler på hva grønne obligasjoner har finansiert

Hva finansieres med grønne obligasjoner? I Nordea bruker vi grønne obligasjoner til å finansiere prosjekter der målet er å øke den positive effekten eller redusere den negative effekten på miljøet. Her er noen eksempler: 

 • Elektriske ferjer
 • Elektriske biler
 • Elektriske tog
 • Energieffektivitet
 • Omdanning av avfall til energi
 • Håndtering av vann og avfallsvann
 • Sertifiserte grønne bygninger
 • Solenergi
 • Vannkraft
 • Vindkraft

Hva beskriver formål som finansieres av grønne obligasjoner?

Formål som finansieres av grønne obligasjoner, er produkter eller initiativer som er grønne nok til å finansieres på denne måten, fordi de lever opp til kvalifiseringskriteriene i Nordeas rammeverk for grønne obligasjoner.

Hvorfor er grønne obligasjoner så populære?

Stadig flere investorer ønsker å investere på en bærekraftig måte. For investorer og utstedere handler det ikke bare om at grønt er det riktige– det reduserer også risikonivået og er økonomisk smart. Grønne obligasjoner er populære fordi … 

✓ grønne obligasjoner gjør det mulig å knytte bærekraftig utlån til kunder med dedikerte investorkrav

✓ grønne obligasjoner bygger en mer bærekraftig kredittportefølje

✓ grønne obligasjoner gir spredning i investorbase og produkttyper

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Innsikt