17-10-2023 12:27

Mitä vihreät joukkolainat ovat?

 • Vihreät joukkolainat ovat joukkolainoja, joilla kerätyt varat on käytettävä vihreisiin kohteisiin, kuten uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden, sähköajoneuvojen tai kuluttajille tai yrityksille energiatehokasta rakentamista varten myönnettävien lainojen rahoittamiseen. 
   
 • Ne tuovat yhteen sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa vihreisiin kohteisiin, ja yritykset tai kuluttajat, jotka tarvitsevat rahoitusta vihreitä hankkeita tai tuotteita varten. 
   
 • Monet suuret yhteisösijoittajat, kuten eläkerahastot, varainhoitajat ja vakuutusyhtiöt, suosivat vihreitä joukkolainoja sijoituskohteina, sillä ne haluavat tukea vihreää liiketoimintaa ja edistää maailmanlaajuista vihreää siirtymää.

Miten vihreät joukkolainat toimivat?

Vihreät joukkolainat toimivat periaatteessa aivan samoin kuin muutkin joukkolainat: niihin sijoittavat lainaavat viime kädessä rahaa lainan liikkeeseenlaskijalle, esimerkiksi Nordealle. Sijoittajille maksetaan vastineeksi kiinteää korkoa, ja he saavat sijoittamansa summan takaisin, kun joukkolaina erääntyy. Vihreän joukkolainan liikkeeseenlaskija voi näin lainata rahaa yritysten vihreitä hankkeita varten eli vihreisiin sijoituskohteisiin. 

Miten Nordea laskee liikkeeseen vihreitä joukkolainoja?

 • Nordea on laatinut vihreitä joukkolainoja koskevat periaatteet, joita noudatamme laskiessamme liikkeeseen uusia vihreitä joukkolainoja. Näin varmistamme, että Nordean liikkeeseen laskemilla vihreillä joukkolainoilla rahoitetut lainat käytetään aidosti vihreisiin kohteisiin.
   
 • Periaatteemme perustuvat Kansainvälisen pääomamarkkinayhdistyksen (International Capital Markets Association, ICMA) julkaisemiin vihreiden joukkolainojen periaatteisiin (Green Bond Principles).
   
 • Nordean rahoituskohteiden valinta- ja hyväksymisprosessissa on mukana sekä Nordean omia asiantuntijoita että kolmas osapuoli, jotta varmistetaan, että kohteet täyttävät vaatimukset.

Esimerkkejä vihreillä joukkolainoilla rahoitetuista kohteista

Mitä vihreillä joukkolainoilla rahoitetaan? Nordea rahoittaa vihreillä joukkolainoilla kohteita, joiden avulla halutaan lisätä myönteisiä tai vähentää kielteisiä ympäristövaikutuksia. Muutamia esimerkkejä:

 • sähkölautat
 • sähköautot
 • sähköjunat
 • energiatehokkuus
 • jätteen energiakäyttö
 • vesi- ja jätevesihuolto
 • sertifioidut vihreät rakennukset
 • aurinkoenergia
 • vesivoima
 • tuulivoima.

Mitä vihreät sijoituskohteet ovat?

Vihreät sijoituskohteet ovat kohteita, jotka on hyväksytty rahoitettaviksi vihreillä joukkolainoilla. Toisin sanoen vihreät sijoituskohteet ovat tuotteita tai hankkeita, jotka täyttävät Nordean vihreitä joukkolainoja koskevien periaatteiden vaatimukset, ja niitä voidaan siksi rahoittaa vihreillä joukkolainoilla.

Miksi vihreät joukkolainat ovat niin suosittuja?

Yhä useammat sijoittajat haluavat sijoittaa vastuullisesti. Vihreiden kohteiden rahoittaminen ei ole sijoittajan ja liikkeeseenlaskijan kannalta pelkästään oikea toimintatapa, vaan se myös vähentää riskiä ja on taloudellisesti järkevää. Vihreät joukkolainat ovat suosittuja, koska 

✓ vihreät joukkolainat antavat mahdollisuuden sekä tarjota asiakkaille vastuullista rahoitusta että vastata sijoittajien vahvaan kysyntään

 ✓ vihreät joukkolainat lisäävät luottosalkun vastuullisuutta

✓ vihreät joukkolainat monipuolistavat sijoittajakuntaa ja tuotetyyppejä.

 

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Analyysit