17-10-2023 11:09

Hvad er grønne obligationer?

 • Grønne obligationer er obligationer, hvor pengene fra obligationerne er øremærket grønne formål, som eksempelvis finansiering af vedvarende energiprojekter, elbiler eller energieffektive byggelån til private og virksomheder. 
   
 • De matcher investorer, som ønsker at investere i grønne formål, med virksomheder eller forbrugere, som har behov for finansiering af grønne projekter eller grønne produkter.
 • De grønne obligationer er populære investeringsprodukter blandt store institutionelle investorer som fx pensionsfonde, kapitalforvaltere eller forsikringsselskaber, der ønsker at støtte grønne forretningsformål og den globale grønne omstilling.

Lær mere om grønne lån til privatpersoner og virksomheder. 

Hvordan fungerer grønne obligationer?

Grønne obligationer fungerer næsten på samme måde som almindelige obligationer. Investorerne i obligationerne bliver udstederens kreditorer – de låner ganske enkelt penge til den, der udsteder obligationerne, fx Nordea. Til gengæld får investorerne en fast rente, og når obligationen udløber, får de deres oprindelige investering tilbage. Udstederen af en grøn obligation kan så udlåne penge til grønne projekter.

Hvordan udsteder Nordea grønne obligationer?

 • For at sikre at udlånene, som finansieres af de grønne obligationer, Nordea udsteder, virkelig er grønne, har Nordea fastsat nogle retningslinjer for grønne obligationer, som vi følger, når vi udsteder nye grønne obligationer.
   
 • Vores regler følger de såkaldte Green Bond Principles udgivet af International Capital Market Association.
   
 • Når Nordea skal udvælge og godkende projekter, som skal finansieres via grønne obligationer, omfatter godkendelsesprocessen både interne eksperter og en ekstern tredjepart for at sikre, at projektet opfylder standarderne.

 

Eksempler på hvad grønne obligationer har finansieret

Hvilke projekter kan finansieres af grønne obligationer? Nordea bruger grønne obligationer til at finansiere projekter, der har som mål at øge den positive effekt eller reducere den negative effekt på miljøet.

Her er nogle eksempler: 

 • Elfærger
 • Elbiler
 • Eltog
 • Energieffektivitet
 • Affaldsgenereret energi
 • Vand og spildevandshåndtering
 • Certificerede grønne bygninger
 • Solenergi
 • Vandenergi
 • Vindenergi

Hvad er grønne aktiver?

Det er aktiver, der er godkendt til finansiering med grønne obligationer. 

Det er med andre ord produkter eller projekter, som er tilstrækkelig grønne til at blive finansieret via grønne obligationer, fordi de lever op til kvalifikationskriterierne i Nordeas regler for grønne obligationer.

Hvorfor er grønne obligationer så populære?

Flere og flere investorer ønsker at investere bæredygtigt. Både fra investors og udsteders synspunkt er grøn investering ikke kun det rigtige at gøre – grønne investeringer mindsker risici og er et klogt økonomisk træk. Grønne obligationer er populære, fordi  …

✓ Grønne obligationer gør det muligt at matche bæredygtigt udlån med investorernes efterspørgsel efter grønne investeringer

✓ Grønne obligationer giver en mere bæredygtig kreditportefølje

✓ Grønne obligationer giver en bredere investorbase og produktpalette   

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Insights