Våre produkter med fokus på bærekraft

Finansiering

Nordea tilbyr en rekke bærekraftige finansielle produkter og tjenester som hjelper kundene våre med å håndtere klimaendringer og andre bærekraftsrelaterte spørsmål i finansieringen deres. 

Vi har produkter og tjenester for både personkunder, bedriftskunder og institusjonelle kunder som er tilpasset deres behov og modenhetsnivåer. 

De grønne finansieringsproduktene våre følger kriteriene i Nordea Green Funding Framework (august 2022), som er basert på Green Bond Principles fra International Capital Markets Association.

0%

nedgang i finansierte utslipp fra bedriftslån, lån til motorkjøretøy og boliglån mellom 2019 og 2023.

Totalt. Tall fra Nordeas årsrapport 2023.

 

Investeringer

Vi tilbyr kundene våre en rekke ulike ESG-relaterte investeringsprodukter med fokus på miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold i tråd med EUs offentliggjøringsforordning (SFDR) og vår egen produktserie Bærekraftig valg. Bærekraftig valg dekker utvalgte fond klassifisert som artikkel 8 og 9 i SFRD , og tilbudet øker i takt med stigende etterspørsel. Andelen ESG-fokuserte fond vil fortsette å øke etter hvert som markedet modner og nye eller konverterte fond legges til.

Vi viser veien til sparing med fokus på bærekraft

Nordeas bærekraftige utvalg hjelper deg med å finne produkter vi har vurdert og valgt ut på bakgrunn av strenge ESG-kriterier. Vi vurderer både produktene og de som forvalter dem. 

Eksempler på hva vi ser etter når vi gjør vurderinger for Nordeas bærekraftige utvalg: ​

  • Bærekraftsfaktorer (ESG) er en integrert del av investeringsprosessen. 
  • Kontroversielle selskaper og selskaper som motarbeider den bærekraftige utviklingen, ekskluderes. Det kan for eksempel være selskaper knyttet til tobakk, spillvirksomhet og pornografi.
  • Forvalterne bruker aktivt mulighetene de har til å påvirke selskapene de investerer i, for å få dem til å bevege seg i en mer bærekraftig retning. 

Fondene i Nordeas bærekraftige utvalg investerer i selskaper som drives på en bærekraftig måte. Men det er også viktig å støtte selskaper som ikke har kommet like langt i bærekraftsarbeidet, men som har forbedringspotensial. Derfor har vi også fond som investerer i selskaper som har potensial til å bli mer bærekraftige over tid. For disse fondene står aktivt eierskap sentralt, og påvirkningsarbeid og stemmegiving på generalforsamlinger er en viktig del av arbeidet med å fremme bærekraft. Vi kaller denne fondskategorien Nordea Bærekraftig utvalg – påvirke.

Valg som kan utgjøre en forskjell

Tilbud per land

Norge

Les mer om grønne boliglån og fond med fokus på bærekraft. 

Gå til siden

Sverige

Les mer om grønne billån og fond med fokus på bærekraft. 

Gå til siden

Finland

Livsstilen din, forbruket ditt og sparingen din kan utgjøre en forskjell. 

Gå til siden

Bærekraftig rådgivning

Alle kundene våre skal ha den informasjonen de trenger for å kunne ta beslutninger om økonomien sin. For oss er det en forutsetning at vi kjenner kundene våre og deres individuelle behov og ambisjoner før vi foreslår tjenester, råd eller produkter. Derfor tilbyr vi rådgivning. 

I bærekraftspolicyen vår forplikter vi oss til å:

  • øke kompetansen og kunnskapen vår om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold som er relevante for rådgivning om produkter og tjenester.
  • forbedre rådgivningen vår og gi kundene bedre informasjon om miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold som er relevante for produkter og tjenester, slik at de kan ta velbegrunnede beslutninger.
  • i større grad integrere relevante eksisterende og nye spørsmål rundt miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold når vi utvikler rådgivningen vår om produkter og tjenester.