29-09-2023 16:01

Klimaplattform gir bedrifter enkle verktøy på veien mot netto null

Nordea oppfordrer kunder til å forplikte seg til netto null gjennom SME Climate Hub – en global plattform som hjelper små og mellomstore bedrifter med å nå netto nullutslipp innen 2050.

90 % av verdens bedrifter er små eller mellomstore, og derfor spiller disse bedriftenes klimaambisjoner og konkrete klimaplaner en avgjørende rolle i omstillingen til en mer bærekraftig økonomi. Mange større selskaper i Norden er godt i gang med omstillingen, mens mindre bedrifter sliter med å komme i gang. Derfor oppfordrer Nordea nå disse bedriftene til å bli med i SME Climate Hub – en global plattform som er utviklet for å støtte små og mellomstore bedrifter på veien mot netto null.

Deltakelsen i SME Climate Hub vil hjelpe bedrifter med å redusere forretningsrisiko og forberede virksomheten på en ny klimahverdag. Det vil også gi et konkurransefortrinn siden investorer, medarbeidere og kunder kan følge med på hvordan bedriften jobber for å håndtere klimaendring og ta i bruk klimamål. Og dessuten kan det bidra til at bedriften og merkevaren vokser gjennom at nye kunder kommer til. Bedrifter som blir med i Climate Hub, forplikter seg til å halvere virksomhetens utslipp innen 2030, nå netto null innen 2050 og rapportere fremdriften årlig.

– Alle må bidra til omstillingen, og vi ønsker å hjelpe både små og store kunder med å nå målene de setter seg, sier Nina Arkilahti, Head of Business Banking. – På plattformen vil små og mellomstore bedrifter finne nyttige verktøy og materiell de trenger for å komme i gang med omstillingen.

 

Alle må bidra til omstillingen, og vi ønsker å hjelpe både små og store kunder med å nå målene de setter seg.

Nina Arkilahti, Head of Business Banking.

Plattformens tilbud

Gjennom SME Climate Hub får bedrifter gratis tilgang til

  • klimarapporteringsverktøy som er i tråd med CDP SME-rammeverket
  • nettkurs om klimatiltak for små bedrifter (Climate Fit fra Cambridge University)
  • praktisk støttemateriell med bransjespesifikke sjekklister
  • et utvalg verktøy som gjør det lettere å jobbe konkret med klimatiltak (fra Oxford University)
Gå til SME Climate Hub

Partnere i SME Climate Hub

SME Climate Hub er et ideelt globalt initiativ som hjelper bedrifter med å komme i gang med klimaarbeid og skape en fremtidsrettet virksomhet. Initiativet ble startet av We Mean Business CoalitionExponential Roadmap Initiative og United Nations Race to Zero-kampanjen i samarbeid med Normative og Net Zero-teamet ved Oxford University.

Bedrifter som deltar, regnes med i FNs Race to Zero-kampanje sammen med flere tusen bedrifter, byer, regioner og finans-, utdannings- og helseinstitusjoner over hele verden som skal nå netto nullutslipp innen 2050. Så langt har 6000 bedrifter blitt med.

Bærekraft
Forretningsvekst