29-09-2023 15:49

SME Climate Hub tarjoaa yrityksille helppoja työkaluja matkalla kohti nettonollapäästöjä

Nordea kannustaa asiakkaitaan liittymään kansainväliseen SME Climate Hub -hankkeeseen, joka auttaa pk-yrityksiä vähentämään nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä.

Maailman yrityksistä 90 prosenttia on kooltaan pieniä tai keskisuuria, ja siksi niiden ilmastotavoitteilla ja konkreettisilla suunnitelmilla on tärkeä rooli siirtymässä aiempaa kestävämpään talouteen. Monien isojen pohjoismaisten yritysten siirtymäsuunnitelmat ovat hyvällä mallilla, mutta pienemmillä yrityksillä on ollut haasteita päästä alkuun. Tämän vuoksi Nordea kannustaa asiakkaitaan liittymään kansainväliseen SME Climate Hub -hankkeeseen, joka tukee pk-yrityksiä niiden matkalla kohti nettonollapäästöjä.

Liittymällä SME Climate Hubiin yritykset voivat vähentää yritystoimintaan liittyviä riskejä ja turvata sen jatkuvuuden. Yritykset saavat myös kilpailuetua, kun sijoittajat, työntekijät ja asiakkaat näkevät, miten yritys pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja asettaa ilmastotavoitteet. Liittymällä hankkeeseen yritys saattaa myös houkutella uusia asiakkaita, mikä voi kasvattaa liiketoimintaa ja vahvistaa brändiä. Kun yritys liittyy hankkeeseen, se sitoutuu puolittamaan päästönsä vuoteen 2030 mennessä, saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä ja raportoimaan edistymisestään vuosittain.

”Siirtymän edistäminen on yhteinen päämäärämme, ja me haluamme tukea asiakkaitamme tavoitteiden saavuttamisessa – koosta riippumatta”, Business Bankingin johtaja Nina Arkilahti sanoo. ”SME Climate Hub tarjoaa pk-yrityksille paljon kaivattuja työkaluja ja tukea, joiden avulla ne voivat menestyksekkäästi aloittaa matkansa kohti nettonollapäästöjä.”

 

Siirtymän edistäminen on yhteinen päämäärämme, ja me haluamme tukea asiakkaitamme tavoitteiden saavuttamisessa – koosta riippumatta.

Nina Arkilahti, Head of Business Banking.

Mitä Hub tarjoaa?

SME Climate Hubin kautta yritykset saavat maksutta käyttöönsä

  • CDP-järjestön pk-yrityksille laatimien periaatteiden (CDP SME framework) mukaisen ilmastoraportointityökalun
  • pienille yrityksille suunnattuja ilmastotoimien verkkokursseja (Cambridgen yliopiston Climate Fit -kurssitarjonta)
  • käytännöllistä ja konkreettista tukimateriaalia sektorikohtaisilla tarkistuslistoilla
  • työkaluvalikoiman, jonka avulla yritykset voivat tehdä konkreettisia ilmastotekoja (Oxfordin yliopisto).
Siirry SME Climate Hubiin

SME Climate Hubin jäsenet

SME Climate Hub on kansainvälinen voittoa tavoittelematon hanke, joka kannustaa yrityksiä ryhtymään ilmastotoimiin ja rakentamaan kestävää liiketoimintaa tulevaisuutta varten. Hubin ovat kehittäneet We Mean Business -yhteenliittymäExponential Roadmap -hanke ja YK:n Race to Zero -kampanja yhteistyössä Normativen ja Oxfordin yliopiston Net Zero -tiimin kanssa.

Hubiin liittyneet yritykset ovat myös mukana YK:n Race to Zero -kampanjassa yhdessä tuhansien muiden yritysten, kaupunkien, alueiden, rahoitus- ja oppilaitosten sekä terveydenhuollon yksiköiden kanssa tavoitteenaan vähentää nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Tähän mennessä SME Climate Hubiin on liittynyt 6 000 yritystä.

Vastuullisuus
Liiketoiminnan kasvu