2023-09-29 16:07

Climate Hub utrustar företag med enkla verktyg för nettonollutsläpp

Nordea uppmuntrar sina företagskunder att jobba mot nettonollutsläpp med SME Climate Hub, en global plattform som hjälper små och medelstora företag att nå nettonollutsläpp till 2050.

Hela 90 procent av världens företag är små eller medelstora, vilket innebär att deras ambitioner och konkreta planer i klimatfrågan är avgörande för omställningen till en mer hållbar ekonomi. Många nordiska storföretag har kommit en bit i den gröna omställningen medan mindre företag fortfarande kämpar med att komma igång. Nordea har därför beslutat att puffa för SME Climate Hub – en global plattform som hjälper små och medelstora företag på vägen mot nettonoll.     

Företagen som går med i SME Climate Hub minskar sina affärsrisker och framtidssäkrar sin verksamhet. Att gå med ger också konkurrensfördelar eftersom investerare, medarbetare och kunder kan se vad företaget gör för att hantera klimatförändringen och sätta upp klimatmål. Och dessutom kan det ge tillväxt och stärka företagets varumärke genom att locka nya kunder. Företagen går med i hubben genom att åta sig att halvera sina utsläpp till 2030, nå nettonollutsläpp till 2050 och publicera årliga lägesrapporter. 

”Vi kan bara genomföra den gröna omställningen tillsammans och vi vill hjälpa våra kunder att nå sina mål, oavsett hur små eller stora de är”, säger Nina Arkilahti, chef för Business Banking. ”Hubben tillhandahåller många verktyg och material som små och medelstora företag behöver för att inleda sitt omställningsarbete.” 

 

Vi kan bara genomföra den gröna omställningen tillsammans och vi vill hjälpa våra kunder att nå sina mål, oavsett hur små eller stora de är.

Nina Arkilahti, Head of Business Banking.

Vad erbjuder hubben?

SME Climate Hub ger företagen gratis tillgång till:

  • Ett verktyg för klimatrapportering som följer CDP:s ramverk för små och medelstora företag
  • En onlinekurs om hur småföretag kan begränsa sin klimatpåverkan (”Climate Fit” som tagits fram av universitetet i Cambridge)
  • Praktiskt material med checklistor som är anpassade för olika sektorer
  • Ett verktygsbibliotek som hjälper företagen att ta konkreta steg mot att begränsa sin klimatpåverkan (tillhandahålls av universitetet i Oxford)
Gå till SME Climate Hub

De ligger bakom SME Climate Hub

SME Climate Hub är ett globalt initiativ som ideellt hjälper företag att begränsa sin klimatpåverkan och bygga en motståndskraftig verksamhet för framtiden. Bakom hubben finns We Mean Business CoalitionExponential Roadmap Initiative och kampanjen United Nations Race to Zero i samarbete med Normative och Net Zero-teamet vid universitetet i Oxford.

Företagen som deltar räknas också in i FN-kampanjen Race to Zero som samlar tusentals företag, städer, regioner samt finans-, utbildnings- och hälsovårdsinstitut över hela världen för att nå nettonollutsläpp till 2050. Hittills har 6 000 företag gått med i SME Climate Hub.

 

Hållbarhet
Tillväxt i företag