02-10-2023 08:00

Climate Hub tilbyder virksomheder værktøjer der gør det nemt at omstille sig til en CO2-neutral fremtid

Nordea opmuntrer kunder til at forpligte sig til at blive CO2-neutrale gennem SME Climate Hub – en global platform, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at nå målet om at blive CO2-neutrale senest i 2050.

90 pct. af verdens virksomheder er små eller mellemstore, og deres klimaambitioner og konkrete planer er derfor afgørende i omstillingen til en mere bæredygtig økonomi. Mange store virksomheder i Norden har gjort fremskridt på omstillingsområdet, men de mindre virksomheder kæmper med at komme i gang med omstillingen. Nordea har derfor besluttet at opmuntre kunderne til at blive en del af SME Climate Hub – en global platform udviklet til at støtte små og mellemstore virksomheder i omstillingen til at blive CO2-neutrale.     

SME Climate Hub hjælper virksomheder med at reducere forretningsrisici og fremtidssikre deres forretning. Den giver også konkurrencefordele, da investorer, medarbejdere og kunder kan se, at virksomheden gør en aktiv indsats for at takle klimaændringer og sætter klimamål. Desuden kan den være med til at vækste forretningen og brandet ved at tiltrække nye kunder. Virksomheder, der tilslutter sig hubben, forpligter sig til at halvere udledningen senest i 2030, at blive CO2-neutrale senest i 2050 og årligt at rapportere om deres fremskridt. 

”Omstillingen skal drives gennem en fælles indsats, og vi ønsker at støtte kunderne – uanset størrelse – i at nå deres mål,” siger Nina Arkilahti, leder af Business Banking. ”Hubben sørger for mange af de støtteværktøjer og meget af det materiale, som små og mellemstore virksomheder skal bruge for at komme godt i gang med omstillingen.”

 

Omstillingen skal drives gennem en fælles indsats, og vi ønsker at støtte kunderne – uanset størrelse – i at nå deres mål.

Nina Arkilahti, Head of Business Banking.

Det tilbyder hubben

Gennem SME Climate Hub har virksomheder gratis adgang til:

  • Klimarapporteringsværktøj i overensstemmelse med CDP SME Framework
  • Onlinekursus om små virksomheders klimaindsats (Climate Fit ved University of Cambridge)
  • Praktisk støttemateriale, der er klar til brug, med sektorspecifikke tjeklister
  • Et bibliotek af værktøjer, der kan bidrage til konkrete skridt i forhold til klimaindsatsen (ved University of Oxford) 
Gå til SME Climate Hub

Partnere i SME Climate Hub

SME Climate Hub er et globalt nonprofit initiativ, der giver virksomheder mulighed for at gøre noget ved klimaet og skabe en solid forretning for fremtiden. Hub-initiativet er en del af en kampagne lanceret af We Mean Business CoalitionExponential Roadmap Initiative og FN’s Race to Zero i fællesskab med Normative og  Net Zero teamet ved University of Oxford.

De deltagende virksomheder vil også indgå i FN’s Race to Zero-kampagne sammen med tusindvis af virksomheder, byer, regioner samt finansielle, uddannelses- og sundhedsinstitutioner globalt om at blive CO2-neutral senest i 2050. Indtil videre har 6.000 virksomheder tilsluttet sig SME Climate Hub.

Bæredygtighed
Virksomhedsvækst