Nordea som investerings-alternativ

Se en kort presentation med efterföljande frågestund om Nordea som investerings-alternativ.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Vanliga frågor om aktieåterköp:

Aktieåterköp är när ett företag köper tillbaka sina egna aktier från aktieägarna. Det är ett sätt för företaget att återföra kapital till aktieägarna, och liknar därmed utdelning.

Enligt Nordeas kapital- och utdelningspolicy ska både utdelningar och aktieåterköp användas för att dela ut kapital till aktieägarna. Syftet med aktieåterköp är att återföra överskottskapital till våra aktieägare. För närvarande har vi ett överskott av kapital som också påverkar vår lönsamhet, och möjligheten att dela ut överskottskapital till aktieägarna är en viktig del i att förbättra framför allt avkastningen på eget kapital.

Sett i relation till Nordeas kapital- och utdelningspolicy har dessa metoder olika syften. Vi har som mål att betala ut 60–70 procent av årets resultat till aktieägarna i form av utdelning. Det skiljer sig från aktieåterköp där syftet istället är att återföra överskottskapital till våra aktieägare.

Ur ett investerarperspektiv är utdelning en direkt utbetalning av ett kontantbelopp till aktieägarna och skiljer sig från återköp av aktier som innebär att ett företag köper tillbaka sina egna aktier från aktieägarna. I praktiken innebär båda metoderna att företagets marknadsvärde i slutändan minskar med det belopp som används för utdelning eller aktieåterköp. Skillnaden är att vid aktieåterköp minskar antalet utestående aktier och därmed ökar varje enskild akties proportionella andel av företaget. Vid utdelning påverkas inte aktiernas proportionella andel utan istället får aktieägaren en kontant utbetalning av motsvarande belopp.
I de fall aktieägare föredrar att få en kontant utbetalning kan de sälja motsvarande andel av sitt innehav på en handelsplats under återköpsperioden för att erhålla ett kontantbelopp på liknande sätt som vid utdelning, och samtidigt behålla samma relativa ägarandel som före återköpet. Vidare hanteras dessa metoder olika när det gäller skatter med mera, vilket också ger olika utfall. 

Vi kommenterar inte värdet på vår aktie. Vi genomför aktieåterköpen i syfte att återföra överskottskapital till våra aktieägare.

Vår utdelningspolicy stipulerar en utdelningskvot på 60–70 procent av årets resultat. När det gäller överskottskapital, som vi utan tvekan har för närvarande, är vår policy att återföra det till aktieägarna genom återköp av aktier.

 

Senaste uppdateringarna

share price

 

Nyckeltal (kv1 2022)

€625 md

Tillgångar

€1 114 mn

Rörelseresultat

€389 md

Förvaltat kapital

16,3 %

Kärnprimärkapitalrelation (6,1 över kapitalkravet)

48 %

K/I-tal

12,5 %

Avkastning på eget kapital

 

Nyheter för investerare

Se alla våra nyheter för investerare och aktieägare

(på engelska).

Läs nyheterna

Finansiell kalender

Se alla våra kommande evenemang

(på engelska).

Se evenemang

Rapporter och presentationer

Se alla våra investerar- och videopresentationer

(på engelska).

Visa presentationer

Våra mål för 2025

I årsrapporten hittar du också våra hållbarhetsmål för 2025 (på engelska).

Läs mer

Så styrs vi

Läs mer om bolagsstyrningen på Nordea och vilka som sitter i styrelsen. 

Läs mer

Vår roll som samhällsaktör

Som bank jobbar vi bland annat med att förbättra ungas ekonomikunskaper. 

Läs mer