2023-03-21 10:43

Nordeaaktier – hur kan jag få återbetalning av finsk skatt på utdelning?

Den finska källskatten på aktieutdelningar är 15 procent för dig som är bosatt i Sverige vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Finland.
I Finland gäller en ny lag om källskatt på aktieutdelningar från 1 januari 2021. Lagen berör alla aktieägare bosatta utanför Finland, med innehav i finska noterade publika bolag som förvaras hos en bank utanför Finland. Lagen innehåller detaljerade regler om när den finska skatten (källskatten) på aktieutdelningar kan sättas ned enligt finsk intern lagstiftning eller skatteavtal.  Mer information om lagen finns på den finska skattemyndighetens (Vero).

Reglerna innebär begränsningar i möjligheten att tillämpa direktnedsättning av källskatt till 15 procent vid utdelning på noterade finska aktier. På grund av begränsningar i den svenska marknaden kan direktnedsättning av källskatten inte tillämpas på utdelning från finska noterade aktier som handlas på börsen i Sverige (noterade i svenska kronor). Då direktnedsättning av källskatt inte kan göras, kommer källskatt att dras med 35 procent.

Möjlighet till nedsättning av källskatt för aktieägare bosatta i Sverige

  • Ansökan genom Vero.fi för dig som betalt 35 procent källskatt

Aktieägare bosatta i Sverige som betalt 35 procent skatt på utdelningen, men som bara ska betala 15 procent skatt kan själva begära tillbaka skatt från Vero.fi. De kan ansöka om återbetalning av skatt först året efter att utdelningen betalats. Ansökan måste lämnas till Vero inom tre år, dvs. senast vid utgången av 2025 för utdelningar som betalats under 2022 och senast utgången av 2026 för utdelningar som betalats under 2023. Mer information om detta och vilka blanketter som ska användas hittar du våra investerarsidor

  • Direktnedsättning till 15 procent källskatt

Om du vill ha direktnedsättning av källskatten till 15 procent måste du antingen handla aktierna på den finska börsen (noterade i EUR) eller konvertera aktierna från den svenska till den finska börsen. För Nordeas kunder som är privatpersoner skickas digitala intyg automatiskt ut till aktieägare som köper finska aktier på den finska börsen och till aktieägare som konverterar finska aktier som handlas på den svenska börsen till finska aktier som handlas på den finska börsen. Företagskunder behöver kontakta sin rådgivare för att kunna signera intyget. Notera att detta endast gäller aktieägare som är kunder hos Nordea. Om du är aktieägare men inte förvarar dina finska aktier hos Nordea rekommenderar vi att du kontaktar den depåbank som förvarar dina aktier för mer information om förutsättningarna för att få direktnedsättning av källskatten till 15 procent.

  • Kapitalförsäkring:

Placerar du aktierna i en kapitalförsäkring är det försäkringsbolaget som hanterar den finska källskatten åt dig. Vi rekommenderar att du kontaktar den depåbank som förvarar dina aktier genom en kapitalförsäkring för mer information om hur källskatten hanteras hos dem. Notera att aktieägare med aktier på dessa konton inte har möjlighet att rösta på Nordeas årsstämma.

Viktiga datum:

23 mars 2023, kl. 14.00 EET

Ordinarie bolagsstämma

24 mars 2023

Första dag för handel exklusive utdelning (för ordinarie utdelning)**

27 mars 2023

Avstämningsdag för ordinarie utdelning**

3 april 2023

Tidigaste utbetalningsdag för ordinarie utdelning**

Senast den 6 april 2023

Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Bolagets webbplats

Om vår aktie

Nordeaaktien är noterad på börserna i Helsingfors, Stockholm och Köpenhamn. Våra aktieägare består av globala och nordiska institutionella ägare samt över 565 000 privatpersoner och pensionsfonder i Norden. Vi strävar kontinuerligt efter att skapa värde för våra aktieägare och att ge våra kunder förutsättningar att få en bättre ekonomi och nå framgång.

All info för våra aktieägare hittar du här (på engelska)