Finlands offentliga insiderregister

I syfte att upprätthålla värdepappersmarknadens tillförlitlighet och förhindra marknadsmissbruk ska uppgifter om offentliga insiders och deras finska värdepappersinnehav hållas tillgängliga för allmänheten i Finland. Nordea Bank Abp och Nordea Funds Ab har, i egenskap av tillhandahållare av investeringstjänster respektive fondbolag i Finland, en skyldighet enligt finsk lagstiftning att registrera de som definieras som offentliga insiders. Mer information om Finlands offentliga insiderregister finns på Nordeas finska hemsida. Informationen finns tillgänglig på svenska, engelska och finska.