Samhällsengagemang

Nordeas samhällsengagemang handlar om att skapa positiva förändringar i samarbete med ideella organisationer och med hjälp av våra medarbetare.

I våra tre program för samhällsengagemang riktar vi in oss på att sprida kunskaper om ekonomi, stimulera företagande och hjälpa flyktingar att komma tillrätta i ett nytt land. Programmen genomförs dels som egna initiativ, dels via en rad olika partner- och sponsorsamarbeten. 

Alla medarbetare erbjuds att volontärarbeta 16 timmar varje år via Nordeas program för samhällsengagemang. Vi kunde under 2022 återuppta våra fysiska volontäraktiviteter, men insatserna i online- och hybridform är fortsatt populära, eftersom deltagarna kan vara med oavsett var de befinner sig. Under 2022 genomförde drygt 2 100 Nordeamedarbetare sammanlagt 8 000 volontärtimmar.

Intresserad av ett partnersamarbete?

Vi söker partners som delar vår uppfattning att kunskaper i ekonomi och företagande kan spela en viktig roll för att skapa ett bättre samhälle.

Läs mer

Slush

Det här är ett exempel på ett partnerskap där vi skapar möten mellan investerare och uppstartsföretag och företag i tillväxtfas.

Slush handlar allt om uppstartsföretag när 12 000 deltagare samlas i slasket i Helsingfors i november. Slush är världens största mässa för uppstartsföretag och här träffas företagsgrundare och tekniktalanger, de bästa internationella investerarna, företagsledare och media. Mässan anordnas utan vinstsyfte av en grupp som består av entreprenörer, investerare och studenter. Tanken är att skapa en global entreprenörsrörelse och inspirera människor att starta nya snabbväxande företag som vill påverka samhället i positiv riktning. Cirka 20 volontärer från Nordea deltar på Slush där vi bland annat sätter upp snabb-dejter mellan investerare och uppstartsföretag. 

Djupdyk: Finland en av Europas hetaste uppstartshubbar

Matteutmaningen

Det här är ett exempel på hur vi använder partnerskap för att sprida kunskap om ekonomi.

En undersökning vi gjorde i Sverige förra våren visade att yngre barn gillar matte, men att glädjen tyvärr försvinner hos många barn i takt med att de blir äldre. Vi startade Matteutmaningen, en nationell tävling där barn och deras familjer kan delta och vinna priser, men ännu viktigare väcka nyfikenheten och återupptäcka hur roligt det är med matte. Matteutmaningen genomförs tillsammans med läxappen AlbertMattecentrum, en ideell organisation som hjälper barn och ungdomar, och Melodifestivalen.

Vi har också program för att sprida kunskap om privatekonomi i både Sverige och Finland och för att hjälpa äldre att komma igång med digitala banktjänster.

Djupdyk: Vi hjälper kunderna bli bättre på digitala bankärenden – får pris

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Speed-dating med investerare

Det här är ett exempel på ett initiativ som ökar uppstartsföretagens chanser att växa. 

Med Nordeas speed-dating med investerare sammanför vi uppstartsföretag och andra företag med hög tillväxtpotential med de rätta investerarna. Vi samarbetar med över 200 nordiska och internationella investerare. På förbokade möten får företagen och investerarna en chans att samtala i enrum. Vår ambition är att dessa möten ska bli årets mest effektiva 2,5 timmar för bägge parter.

Djupdyp: Matchmaking + kapital = turbo för Surfcleaners hållbara tillväxtresa

Flyktingprogrammet

Flyktingprogrammet inrättades 2022. Det främsta syftet med programmet är att stötta flyktingar men också att hjälpa nyanlända att komma in i ett nytt samhälle. Programmet bygger på frivilligarbete från bankens anställda och samarbete med ideella organisationer. Volontärer från Nordea som deltagit i programmet har bland annat hjälpt nyanlända att få stabilitet i sina liv och lära sig sånt de behöver kunna för att hitta arbete. Genom det här programmet vill vi hjälpa flyktingar att återfå en trygg ekonomi och förbättra sina ekonomiska framtidsutsikter.

Läs om hur vi hjälper flyktingar att förbättra sina språkkunskape
 

Våra initiativ – land för land

Denmark

I Danmark samarbetar vi med Röda Korset på flera sätt: Vi stödjer deras nationella insamlingar genom att hålla våra kontor öppna för att räkna och sätta in insamlade medel. Vi deltar också i initiativet Parathjælper där medarbetare kan volontärarbeta i lokalsamhället. Vidare deltar vi i Sprogland, ett program där vi hjälper flyktingar att bättra på sina kunskaper i danska.

Finland

I Finland deltar varje år 180 000 barn och unga i våra aktiviteter för ökade kunskaper om privatekonomi och 80 procent av alla tillväxtföretag i Finland får hjälp av Nordea. Vi lär ut om privatekonomi redan från grundskolan och är mentorer åt företag i olika faser – från uppstartsföretag i lanseringsfasen till etablerade företag med internationell verksamhet. Vi stärker kunskaper genom utbildning, mentorprogram, spel och praktikplatser. 

Norge

I Norge driver vi Økonomipeil, ett utbildningsprogram om privatekonomi för högstadie- och gymnasieelever. Vi har också ett partnersamarbete med Ungt Entreprenørskap, ett program där studenter kan starta eget företag och få vår hjälp och vägledning. 

Sverige

I Sverige samarbetar vi också med Unga Aktiesparare. Det är en organisation som sprider kunskap om börsen, sparande, fonder och finansmarknaden till ungdomar så att de lär sig att hantera sin privatekonomi.