Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende enligt gällande europeiska regelverk, finska lagar och bestämmelser samt krav enligt koden. Enligt koden ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget, och minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget ska också vara oberoende i förhållande till de betydande aktieägarna i bolaget. Styrelsen uppfyller detta krav.

Styrelsen anser att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare och att alla ledamöter valda av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2023 är oberoende i förhållande till bolaget i enlighet med koden. Ingen styrelseledamot vald av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2023 är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.

De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som har utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen och är enligt koden därmed inte oberoende i förhållande till bolaget

Respektive styrelseledamots oberoende visas även i tabel­len.

Styrelseledamöter

Oberoende i förhållande till 
Nordea Bank Abp

Oberoende i förhållande till
betydande aktieägare

Elected by shareholders  
Stephen Hester, Chair JaJa
Lene Skole, Vice Chair JaJa
Arja TalmaJaJa
Birger SteenJaJa
John MaltbyJaJa
Jonas SynnergrenJaJa
Kjersti WiklundJaJa
Per StrömbergJaJa
Petra van HoekenJaJa
Risto MurtoJaJa
Appointed by employees*   
Kasper Skovgaard PedersenNejJa
Joanna KoskinenNejJa
Gerhard Olsson  NejJa
Hans Christian Riise   NejJa

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras en gång per år enligt ett roterande schema.