Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende enligt gällande europeiska regelverk, finska lagar och bestämmelser samt krav enligt koden. Enligt koden ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget, och minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget ska också vara oberoende i förhållande till de betydande aktieägarna i bolaget. Styrelsen uppfyller detta krav.

Styrelsen anser att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare och att alla ledamöter valda av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2024 är oberoende i förhållande till bolaget i enlighet med koden. Ingen styrelseledamot vald av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2024 är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.

De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som har utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen och är enligt koden därmed inte oberoende i förhållande till bolaget

Respektive styrelseledamots oberoende visas även i tabel­len.

Styrelseledamöter

Oberoende i förhållande till 
Nordea Bank Abp

Oberoende i förhållande till
betydande aktieägare

Valda av aktieägare  
Sir Stephen Hester, OrdförandeJaJa
Lene Skole, Vice ordförandeJaJa
Arja TalmaJaJa
John MaltbyJaJa
Jonas SynnergrenJaJa
Kjersti WiklundJaJa
Lars RohdeJaJa
Per StrömbergJaJa
Petra van HoekenJaJa
Risto MurtoJaJa
Valda av arbetstagarna*   
Gerhard Olsson  NejJa
Joanna KoskinenNejJa
Jørgen Suo LønnquistNejJa
Kasper Skovgaard PedersenNejJa

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras en gång per år enligt ett roterande schema.