Oberoende

Nordea följer tillämpliga krav avseende styrelsens oberoende enligt gällande europeiska regelverk, finska lagar och bestämmelser samt krav enligt koden. Enligt koden ska majoriteten av styrelseledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget, och minst två styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget ska också vara oberoende i förhållande till de betydande aktieägarna i bolaget. Styrelsen uppfyller detta krav.

Styrelsen anser att samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolagets betydande aktieägare och att alla ledamöter valda av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2022 är oberoende i förhållande till bolaget i enlighet med koden. Ingen styrelseledamot vald av aktieägarna vid den ordinarie bolagsstämman 2022 är anställd av eller arbetar i en operativ funktion i bolaget.

De ordinarie styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som har utsetts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen och är enligt koden därmed inte oberoende i förhållande till bolaget

Respektive styrelseledamots oberoende visas även i tabel­len.

Styrelseledamöter

Oberoende i förhållande till 
Nordea Bank Abp

Oberoende i förhållande till
betydande aktieägare

Elected by shareholders    
Stephen Hester, Chair  Ja Ja
Lene Skole, Vice Chair  Ja Ja
Arja Talma Ja Ja
Birger Steen Ja Ja
John Maltby Ja Ja
Jonas Synnergren Ja Ja
Kjersti Wiklund Ja Ja
Per Strömberg Ja Ja
Petra van Hoeken Ja Ja
Risto Murto Ja Ja
Appointed by employees*     
Dorrit Groth Brandt  Nej Ja
Joanna Koskinen Nej Ja
Gerhard Olsson   Nej Ja
Hans Christian Riise    Nej Ja

* En av de av arbetstagarna utsedda ledamöterna är suppleant i styrelsen. Vem det är ändras en gång per år enligt ett roterande schema.